Náboženství na Klokotech v Emauzích
každý pátek 14:30 – 15:15 h. čas stejný pro všechny skupiny
1. - 2. tř. - M. Frejlachová (739 182 739)
3. tř – příprava na 1. sv. přijímání - pí Pecherová (731 139 306)
4. – 6. tř. – pí Šittová (776 707 268) 

Děti můžete ještě pořád přihlašovat


  • 11. 12. – neděle – 15 h - Komorní pěvecký sbor ZUŠ O. Nedbala  – písně adventní a mariánské pod vedením Heleny Boučkové (ve prospěch stacionáře Klíček)
  • 21. 12. - středa – 18.30 h - ZŠ Zborovská - předvánoční koncert pod vedením P. Jíšové
  • 27. 12. - 18.30 h – koncert Domino
  • 28. 12. - 18 h koncert Quodlibet