Příprava na Národní eucharistický kongres 2015 na poutním místě Klokoty (Řk. farnost Tábor-Klokoty)
O PRVNÍCH PÁTCÍCH OD LEDNA DO ČERVNA 2015    [PODROBNOSTI]


 DEKRET, jímž se stanovuje, co je potřeba vykonat pro získání daru odpustků u příležitosti Roku zasvěceného života [PODROBNOSTI]


V nejbližší době nás čeká

  • 27.3. – pátek – Emauzy – 15 h. – Kající pobožnost pro děti
  • 3. 4. – První pátek v měsíci – celodenní adorace nebudeBude jen večerní se svátostí smíření - 17.30 - 20.30 h. 
  • 5. 4. – neděle – 17 h. – řeckokatolická mše sv. s žehnáním pokrmů
  • 8. 4. – středa – 18.00 h. - Emauzy – P. Günther Ecklbauer, omi – Zkušenosti z Libanonu a Egypta  - v rámci ČKA (celebruje už mši sv. v 17 h.)
  • 15. 4. - středa – 17.45 – posezení u čaje nad Biblí
  • 26. 4. – neděle – 16 h. – řeckokatolická mše sv.
  • 30. 4. – čtvrtek – v 17.45 táborák na farní zahradě

 Páteční křížové cesty v našem kostele v postní době - 16.30 h.

3.4.2015 - Velký pátek – P. Jiří Můčka, omi – venkovní KC - 15.30 h

 

 


Zájemci o přijetí svátosti biřmování se můžou nahlásit v sakristii, u o. Jiřího, nebo ve farní kanceláři, případně e-mailem