Náboženství na Klokotech v Emauzích
každý pátek 14:30 – 15:15 h. čas stejný pro všechny skupiny
1. - 2. tř. - M. Frejlachová (739 182 739)
3. tř – příprava na 1. sv. přijímání - pí Pecherová (731 139 306)
4. – 6. tř. – pí Šittová (776 707 268) 

Děti můžete ještě pořád přihlašovat


 

  • 25. 9. - neděle - 16 h. řeckoka-tolická mše sv. 
  • 28. 9. - středa - 17.45 h. – setkání seniorů, host P. Mariusz
  • 30. 9. - pátek - 17.45 h. - Velká klokotská křížová cesta