DEKRET, jímž se stanovuje, co je potřeba vykonat pro získání daru odpustků u příležitosti Roku zasvěceného života [PODROBNOSTI]


Výuka náboženství na Klokotech
Emauzy – poutní dům, pátek:
14.30 – 15.15 h. - 2. tř. – vyučuje M. Frejlachová
14.30 – 15.15 h. - 3. tř. – příprava na 1. sv. př. vyučuje Pecherová
14.30 – 15.15 h. - 5. tř. – vyučuje Šittová
16.00 – 16.45 h. - 6.- 8. tř.  – vyučuje Šittová
Šittová 776 707 268, Pecherová 731 139 306, Frejlachová 739 182 739 


 

 • 1.12. - úterý – slovenská mše sv. - P. Mikuláš Selvek O.Praem(v rámci Dnů slovenské kultury probíhajících v tomto týdnu v Táboře), po mši sv. posezení v Emauzích, zveme slováky a všechny příznivce (můžete přinést fotky Vašeho rodiště, případně nějakou slovenskou dobrotu na ochutnání, není podmínkou).
 • 4. 12. – První pátek v měsíci – celodenní adorace v kostele - 11-16:30 h.,17:30-18:45 h. s modlitbami a zpěvem, 18:45 – 20:00 h. tichá adorace. Prosíme, napište se v sakristii na adorační službu (také na páteční adorace). Adorace se svátostí smíření v kostele každý pátek 17:30–20:00 h. 25. 12. adorace nebude!!!
 • 5. 12. – sobota – v 17 h. mše sv. pro děti, po mši sv. překvapení
 • 6. 12. – neděle – sbírka na katedrálu sv. Mikuláše v Č. Budějovicích
 • 8. 12. – úterý - 18 h. – Farní rada
 • 9. 12. – středa – 17:45 h. - Emauzy – posezení u čaje – nad Biblí
 • 12. 12. – Adventní duchovní obnova – P. Roman Dvořák, farář ve Strakonicích
 • 18. 12. – pátek – v15 h. kající pobožnost pro děti v Emauzích
 • 20. 12. – neděle–setkání CHO-18 h.
 • 26. 12. – řeckokatol. mše sv.-17 h.
 • 27.12. - řeckokatol. mše sv.-15:30 h.
 • Setkání seniorů bude až v lednu 

 


Zájemci o přijetí svátosti biřmování se můžou nahlásit v sakristii, u o. Jiřího, nebo ve farní kanceláři, případně e-mailem