Zájemci o přijetí svátosti biřmování se můžou nahlásit v sakristii, u o. Pavla, nebo ve farní kanceláři, případně e-mailem

 

ZMĚNA !! ZÁŘIJOVÁ DĚTSKÁ MŠE SVATÁ BUDE  V NEDĚLI 21.9. OD 10:00.

 


Výuka náboženství na Klokotech: 

Výuka náboženství probíhá každý pátek  v poutním domě Emauzy takto:

14:00 - 14:45 - 2. a 1. třída - pí. Pecherová
15:00 - 15:45 - příprava na 1. sv. přijímání - 3 třída - pí. Pecherová
14:00 - 14:45 - 4. a 5. třída - pí. Šittová
15:30 - 16:15 - 6. a 7. třída, SŠ - pí. Šittová

 

pí. Šittová 776 707 268, pí. Pecherová 731 139 306


 

   

 

 

 

Vikariátní katechetické středisko Tábor vyhlašuje 
výtvarnou soutěž pro děti v rámci oslav 20. výročí Mezinárodního roku rodiny 
 

Slaví celá rodina

 
 Soutěž je připravena pro tyto kategorie: 
I. kategorie: MŠ 
II. kategorie: 1. stupeň ZŠ 
III. kategorie: 2. stupeň ZŠ 
 
 formát práce: A3,A4 technika: malba, kresba 
Ke každé práci musí být přiložen stručný popis obrázku, jméno autora, jeho věk, třída a škola, 
do které chodí, adresa bydliště. 
Všechny výtvarné práce budou předloženy hodnotící komisi (pod odborným vedením). 
 
Svoje práce odevzdávejte do 15. září 2014 svým katechetům nebo kněžím. 
Z každé kategorie bude oceněno 10 prací. Tyto vítězné práce budou vystaveny na Vikariátním 
katechetickém středisku v Táboře, na internetových stránkách Biskupství českobudějovického 
a budou prezentovány na Dětské diecézní pouti 4. 10. 2014 (Jindřichův Hradec). 
Ceny ve všech kategoriích: 
1. místo čokopárty v Muzeu čokolády v Táboře + rodinná společenská hra 
2. místo čokopárty v Muzeu čokolády v Táboře + společenská hra 
3. místo čokopárty v Muzeu čokolády v Táboře + sada pro rodinnou oslavu 

4. - 10. místo sladká odměna