Příprava na Národní eucharistický kongres 2015 na poutním místě Klokoty (Řk. farnost Tábor-Klokoty)
O PRVNÍCH PÁTCÍCH OD LEDNA DO ČERVNA 2015    [PODROBNOSTI]


 DEKRET, jímž se stanovuje, co je potřeba vykonat pro získání daru odpustků u příležitosti Roku zasvěceného života [PODROBNOSTI]


V nejbližší době nás čeká

  • 8. 4. – středa – 18.00 h. - Emauzy – P. Günther Ecklbauer, omi – Zkušenosti z Libanonu a Egypta  - v rámci ČKA (celebruje už mši sv. v 17 h.)
  • 15. 4. - středa – 17.45 – posezení u čaje nad Biblí
  • 26. 4. – neděle – 16 h. – řeckokatolická mše sv.
  • 30. 4. – čtvrtek – v 17.45 táborák na farní zahradě

 


Zájemci o přijetí svátosti biřmování se můžou nahlásit v sakristii, u o. Jiřího, nebo ve farní kanceláři, případně e-mailem