• Beseda s o. Tomášem Vyhnálkem, OMI na téma "Misie na středním východě" proběhne 3.2. [letáček s podrobnostmi]
  • Pozvánka na Klokotský karneval, který proběhne 7.2. [letáček s podrobnostmi]  
  • Beseda na téma "Krizové životní situace" proběhne 16.2. [letáček s podrobnostmi]
  • Výlet vlakem (nejen pro děti) do Písku o jarních prázdninách proběhne 17.2. [letáček s podrobnostmi] 
  • 2. KLOKOTSKÁ MISIJNÍ CESTA do Indie a JAR proběhne 27.2. [letáček s podrobnostmi]
  • Burza pro celou rodinu proběhne v březnu, věci je ale možné nosit už od února [letáček s podrobnostmi]
  • Pozvánka na dubnovou farní pouť Wieliczka - Krakow - Boží milosrdenství [letáček s podrobnostmi]

 

 


Zájemci o přijetí svátosti biřmování se můžou nahlásit v sakristii, u o. Jiřího, nebo ve farní kanceláři, případně e-mailem