Příprava na Národní eucharistický kongres 2015 na poutním místě Klokoty (Řk. farnost Tábor-Klokoty)
O PRVNÍCH PÁTCÍCH OD LEDNA DO ČERVNA 2015    [PODROBNOSTI]


 DEKRET, jímž se stanovuje, co je potřeba vykonat pro získání daru odpustků u příležitosti Roku zasvěceného života [PODROBNOSTI]


V nejbližší době nás čeká

  • 1. 3. – Emauzy – 16 h. – Setkání CHO
  • 6. 3. – První pátek v měsíci – celodenní adorace v kostele - 11-16.30 h. v kostele - 17.30-18.45 h. adorace s modlitbami a zpěvem, 18.45 - 20.30 h. tichá adorace. Při mši sv. katecheze jako příprava na národní eucharistický kongresAdorace a svátost smíření v kostele každý pátek 17.30 – 20.30 h.
  • 7. 3. – Setkání OMI laiků
  • 10. 3. – Emauzy – 18 h. – Farní rada
  • 11. 3. – středa – 17.45 h. - Emauzy – posezení u čaje nad Biblí
  • 22. 3. – neděle – 16 h. – řeckokatolická mše sv.
  • 25. 3. – středa - Emauzy – 17.45 h. - Setkání seniorů
  • 27.3. – pátek – Emauzy – 15 h. – Kající pobožnost pro děti

 Páteční křížové cesty v našem kostele v postní době - 16.30 h.

6.3.2015 – povedou OMI laici
13.3.2015 – povede Farní rada
20.3.2015 – povedou děti
27.3.2015 – povede Neokatechumenát
3.4.2015 - Velký pátek – P. Jiří Můčka, omi – venkovní KC - 15.30 h

 


Zájemci o přijetí svátosti biřmování se můžou nahlásit v sakristii, u o. Jiřího, nebo ve farní kanceláři, případně e-mailem