Zájemci o přijetí svátosti biřmování se můžou nahlásit v sakristii, u o. Pavla, nebo ve farní kanceláři, případně e-mailem


 

Výuka náboženství probíhá každý pátek  v poutním domě Emauzy takto:

Pátek
14:00 - 14:45 - 1. a 2. třída - pí. Pecherová
14:00 - 14:45 - 4. a 5. třída - pí. Šittová
15:30 - 16:15 - 6. a 7. třída, SŠ - pí. Šittová

Pondělí
15:15 - 16:00 - příprava na 1. sv. přijímání - 3 třída - pí. Pecherová 

pí. Šittová 776 707 268, pí. Pecherová 731 139 306


Příměstský tábor o podzimních prázdninách 27. a 29. října na Klokotech

7:00 –8:00 příjezd dětí
8:00 – 16:00 program
16:00 –17:00 odjezd dětí

Program zahrnuje hry, tvoření, střílení z luku, procházky, společnou modlitbu…

Doporučený příspěvek: 100 Kč/den
Děti přihlašujte prosím do 25. října přes telefon nebo email:
Marie Šittová 776 707 268
Markéta Frejlachová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 739 182 739
Pořádá Vikariátní katechetické středisko.


 

V sobotu 1. 11. odpoledne a v neděli 2. 11.

po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

Apoštolská penitenciárie vydala na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října, pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. listopadu.

Dovolení je dáno na dobu 7 let (od 8.10.2012).

Je to například pro staré a nemocné, kteří se musí nechat na hřbitov dovézt.

 

Mimořádná celonárodní sbírka na pomoc trpícím křesťanům

V českobudějovické diecézi proběhne tato sbírka v neděli 9. listopadu 2014.

 

31. října (pátek) - den postu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině

V prvním listopadovém týdnu se účastněte dle svých možností také prosebných adoračních pobožností (v Klokotech 7.11. adorace v Emauzích 11-16.30 h, v kostele 17.30-20.30 h.), každý den v poledne se spojme v modlitbě za mír alespoň krátkou modlitbou.

Kromě toho, až do 15. listopadu 2014 mohou věřící také zaslat finanční dar na účet Diecézní charity České Budějovice vedený u Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1000039938/5500, variabilní symbol: 1444. Případné potvrzení o přijetí finančního daru vám na vyžádání vyhotoví Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice.

Dopis českých a moravských biskupů najdete na:

http://tisk.cirkev.cz/z-domova/podporme-pronasledovane-krestany-vyzyvaji-biskupove/