Náboženství na Klokotech v Emauzích
každý pátek 14:30 – 15:15 h. čas stejný pro všechny skupiny
1. - 2. tř. - M. Frejlachová (739 182 739)
3. tř – příprava na 1. sv. přijímání - pí Pecherová (731 139 306)
4. – 6. tř. – pí Šittová (776 707 268) 

Děti můžete ještě pořád přihlašovat


  • 22. 2. – středa – o. Zdeněk Čížkovský, OMI – výročí narození  *1921
  • 22. 2. – středa – Emauzy – 17.45 h Setkání seniorů
  • 26. 2. – neděle – 16 h – řeckokatolická mše sv.