Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

24. 6. 2018

 

Dražice: poutní mše svatá v 10.00, celebruje P. Petr Dombek, OMI
Klokoty: dětská mše svatá v 10.00, po mši sv. požehnání řidičům aut, motocyklů, cyklistům...

JDEME NA ZMRZLINU!
Zveme všechny farníky na nedělní procházku se zmrzlinou a hrou pro děti. 24. června po obědě vyrážíme ve 14:30 od Klokotského kostela. Půjdeme procházkou přes údolí Tismenického potoka do centra Tábora. Děti budou po cestě hrát hru. Kdo se necítí na tuto pěší cestu, může se přidat v Táboře na Žižkově náměstí, kam bychom měli dorazit kolem 15:00. Sejdeme se u Žižkovy sochy. Odtud budeme pokračovat Pražskou ulicí – směr zmrzlina!

Na těchto akcích se bude fotografovat.

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla