Události duben 2018

23. 4. 2018

Přehled nejdůležitějších poutí, prvních sobot v měsíci, duchovních obnov ... v roce 2018 na Klokotech 
ke stažení ZDE.

Ve čtvrtek 3. května 2018 v 18:00 bude v Emauzích první setkání pro dospělé, kteří by chtěli přijmout křest. Tato příprava je určená také pro ty, kteří byli v dětství pokřtěni, ale již nepřijali eucharistii a svátost biřmování. Prosím pozvěte své blízké, rodinné příslušníky, přátele, sousedy… Přípravu povede oblátská komunita z Klokot. Zájemci se, prosím, hlaste u o. Jiřího, OMI (731 402 862, Jiri@oblati.cz)

Opravy a investice na Klokotech 2018

Vážení farníci, poutníci a přátelé mariánského poutního místa Klokoty. I letos se na vás obracím s prosbou o finanční pomoc na tyto předpokládané akce:
1. Dokončení restaurování štukové výzdoby a výmalby interiéru klokotského kostela. Rozpočet je 506 990 Kč. Předběžně je nám přiznán příspěvek, od MK České republiky, v orientační výši max. do 400 000 Kč. Můžete přispět osobně nebo na účet u České spořitelny 4634722329/0800 VS 1111.

2. Vytvoření nového WC v poutním areálu. Předběžná cena 400 000 – 500 000 Kč (podle rozsahu prací). Můžete přispět osobně na účet u České spořitelny 4634722329/0800 VS 2222.

3. Můžete si adoptovat nové sochy (v nadživotní velikosti) do Klokotské betléma. Ovečka 11 000 Kč. (Instalována v prosinci 2017). Hlava volka 7000kč, Figura jednoho stojícího krále   17500kč a materiál + doprava do 10 000 Kč. (Instalovány budou v prosinci 2018). Můžete přispět osobně nebo na účet u České spořitelny 4634722329/0800 VS 2018.

Rádi vám vystavíme potvrzení o přijetí daru. Kontaktujte nás, prosím, na tel. 381 232 584 nebo na klokotyomi@volny.cz

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla