Velká klokotská pouť

12. 8. 2017

V naší zemi a vůbec v celém světě je mnoho míst, na kterých lidé uctívají Matku Boží v den svátku Nanebevzetí Panny Marie. A je také mnoho žen, které nosí jméno Marie. Ale je jenom jedna žena, nositelka tohoto jména, kterou si 15. srpna připomínáme a jedno, pro nás jedinečné místo, na kterém jsme také letos opět tento den prožili. Pro nás, kteří máme to štěstí, dá se říci výsadu, navštívit P. Marii Klokotskou každý den, by se zdálo, že nejde o nic mimořádného, ale kdepak. Vždy je to mimořádný zážitek. A o pouti můžeme sdílet tuto událost ve společenství pár tisíc poutníků.

Již při letošní páteční vigilii mne velice oslovila promluva P. Václava Hese. Tématem byla pro nás vůdčí role P. Marie, která nám ukazuje cestu jak hledat, přijímat a plnit úlohu každého z nás v křesťanském životě. Jak se uplatňovat a růst ve společenství stejně smýšlejících lidí a jaký příklad si můžeme vzít ze života a odkazu Panny Marie.

Vyvrcholením letošní poutní slavnosti pak byla mše sv., kterou celebroval O. biskup mons. Jan Baxant, byla skutečně slavnostní a díky O. biskupovi a jeho formální i neformální promluvě, se vše uskutečnilo v duchu optimismu, přátelství i s dávkou humoru. Bylo zřejmé, že se v Klokotech cítí dobře, rád se sem vrací a má nám všem velmi mnoho co sdělit.

Umoudřilo se i sluníčko, které se ukázalo v celé kráse a prozářilo nádherný, slavnostní den na Klokotech.

Eva Kozáková

Třídenní oslava Panny Marie Nanebevzaté na Klokotech.

Letošní oslava Panny Marie Nanebevzaté na táborských Klokotech trvala tři dny. V pátek 11.08. v podvečer jsme slavili vigilii svátku mší svatou v 17 hod, kdy hlavním celebrantem byl P. Václav Hes z Týna n/Vltavou, bývalý táborský dlouholetý administrátor. Hlavní myšlenka jeho promluvy byla vůdčí role Panny Marie, která nám ukazuje cestu jak hledat, přijímat a plnit úlohu každého z nás v křesťanském životě. Jak se uplatňovat a růst ve společenství stejně smýšlejících lidí a jaký příklad si můžeme vzít ze života a odkazu P. Marie.

Hlavním dnem oslav byla sobota 12. 08. První mši svatou v 8 hod celebroval P. David Mikluš, novokněz, který také uděloval novokněžské požehnání hojnému počtu věřících. Hlavní venkovní mši svaté předsedal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, spolu s řadou kněží. Polní oltář byl obklopen ze všech stran věřícími a bylo cítit vzájemné propojení oltáře s lidem kolem obrazu Panny Marie a Eucharistie. Slavnostní bohoslužba musela každého oslovit a důstojně přispěla k oslavě Matky Boží. V obdobném duchu se nesla i odpolední beseda s panem biskupem, kdy také rád zavzpomínal na doby, kdy zde působil jako generální vikář českobudějovické diecéze.

A v neděli byl hlavním celebrantem mše svaté zase českobudějovický generální vikář, tentokrát současný Mons. David Henzl. V promluvě zazněly myšlenky o životě samotném a jeho důstojnosti, povýšení lidské důstojnosti, poukázání na 7 hlavních hříchů v protikladu 7 darů Ducha svatého, vzoru Panny Marie a její odevzdanosti Bohu, zakotvení v Bohu, atd. Celá slavnostní bohoslužbě se nesla v duchu velké oslavy Matky Boží a jejího Syna.

V sobotu i v neděli se konaly odpolední pobožnosti pro poutníky zpíváním klokotských hodinek a svátostným požehnáním.

Klokoty se tak zase v těchto dnech připojily ke všem těm mariánským poutním místům, které v tyto dny si připomínají Matku Boží a oslavují ji při svátku Nanebevzetí Panny Marie.
L.Šotek

Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii ZDE.

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla