Jubileum Fatimy na Klokotech

19. 9. 2017

Fatimské Ave, ave Maria znělo na Klokotech …

V úterý 19. září před 21 hod. doputovala na jihočeské Klokoty z portugalské Fatimy socha Panny Marie fatimské. Vzácná návštěva s doprovodem v čele Mons. Pavlem Dokládalem byla očekávána nejen farníky, ale i věřícími z celého okolí v čele s českobudějovickým světícím biskupem Mons. Pavlem Posádem. Celá slavnost nemohla být zahájena jinak  než růžencem, zpívaným růžencem světla a následnou pontifikální mší svatou s hlavním celebrantem Mons. Posádem s doprovodem lidového zpěvu a Táborským chrámovým sborem. Po mši svaté následovaly nejenom společné modlitby, ale i individuální modlení střídajících se věřících během celé noci.

Středa 20. září byla zahájena v 7 hod. zpívanými ranními chválami, modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství, v 8 hod. mariánskou pobožností se společnými modlitbami a zpěvy. Program pokračoval zpívanými Klokotskými hodinkami a modlitbou růžence Světla. V 10 hod. byla slavná mše svatá s hlavním celebrantem Mons. Pavlem Dokládalem, za účasti dalších kněží a početného zástupu věřících z celého širokého okolí. Po mši svaté byla ještě pobožnost loretánských litanií, společných, ale i individuálních modliteb. Před polednem byly modlitby zakončeny zpívaným „Anděl Páně“ a průvodem z kostela za zpěvu fatimského Ave Maria a klokotských zvonů. Posvátná socha s doprovodem tak opouštěla Klokoty k další zastávce v České republice, v katedrále v Plzni.

Jsme rádi, že i na našem posvátném klokotském poutním místě jsme měli možnost předat své prosby a modlitby Panně Marii fatimské, při oslavách jejího 100. výročí zjevení ve Fatimě.
L.Šotek

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii ZDE.

 

         

      

  

           

     

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla