1. sobota v září - P. Jan Kulhánek

2. 9. 2017

Ing.Pavel Vejskrab

                     První zářijová sobota na Klokotech

V sobotu 2.9.2017 se uskutečnila další první sobota ve farnosti Tábor-Klokoty. Pozván byl rodák ze Sezimova Ústí P.Ing.Mgr.Jan Kulhánek, farní vikář v Sušici a okolí, kde má na starosti několik šumavských farností a mládež.

Duchovní program se skládal z modlitby Klokotských hodinek, růžence, mše svaté se svátostným požehnáním. Při mši svaté měl P.Kulhánek zajímavé a hodnotné kázání, vyzýval věřící aby Boha dávali na první místo ve svém životě, život křesťana přirovnal k jízdě s autem, kdy Boha přijmeme jako spolujezdce nebo ještě lépe jako řidiče, který nás veze a vede naším životem správným směrem. Bůh je Láska a chce naše dobro, je vynalézavý v lásce k nám, máme ho milovat nade vše ostatní. Křesťané mají být radostní, protože vítězství našeho Pána je naší radostí a silou.

Po mši svaté následovala beseda s Otcem J.Kulhánkem, kde jsme se dozvěděli něco z jeho osobního a kněžského života a z jeho práce v šumavských obcích a mezi šumavskými věřícími. V červenci letošního roku jsem O.Jendu navštívil v jeho farnostech a konstatoval jsem, že radostně a obětavě slouží věřícím z této krásné časti Šumavy. Myslím, že z něj bude příkladný a obětavý kněz a služebník Kristův. Kéž mu v tom i Panna Maria Klokotská pomáhá.

Další první sobota se vydařila a každý odcházel obohacen duchovními zážitky a podněty k zamyšlení pro svůj život.

Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii ZDE.

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla