1. sobota v říjnu - P.Günthera Ecklbauera, OMI

7. 10. 2017

 

První říjnová sobota v Klokotech

V sobotu 7. října na svátek Panny Marie Růžencové se uskutečnila další první sobota s duchovním programem ve farnosti Tábor - Klokoty. Tentokrát jsme si o celém víkendu užili P.Gúnthera Ecklbauera, OMI, který již v pátek 6.10.2017 od 18 hodin měl v Emauzích přednášku na téma: Islám - zkušenosti z Pákistánu, Libanonu a Egypta, kde jako misionář delší dobu působil. V sobotu odpoledne byly zpívané Klokotské hodinky, modlitba růžence, svátost smíření a mše svatá se svátostným požehnáním. Po mši svaté se uskutečnila beseda s Otcem Gúnterem, který odpovídal na dotazy přítomných věřících.Také v neděli 8.10.2017 vedl Otec Gúnter mši svatou, při které došlo ve vyzdobeném kostele i na žehnání letošní úrody, na požehnání a prosby aby bylo dostatek jídla pro všechny, kteří trpí hladem a nedostatkem jídla a pití ve světě. Děkujeme Otci Gúnterovi za jeho službu a přejeme Otci Jiřímu Můčkovi, OMI brzké uzdravení po úrazu, který utrpěl na dovolené.

Ing. Pavel Vejskrab

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla