Adventní duchovní obnova na Klokotech

16. 12. 2017 | Tábor-Klokoty

sobota 16. prosince 2017

s kpt. Mgr. P. Janem Böhmem,  

vojenským kaplanem 15. ženijního pluku v Bechyni

„ … l á s k a   o b n o v u j e   s v ě t… “

 

Připravujme cestu Pánu,

obnovujme cestu lásky…               (téma 1 Kor  13)

14.30    promluva v Emauzích                                                                    

16-17   svátost smíření (Emauzy a kostel)

16.30    růženec v kostele

17.00    mše svatá   (po mši svaté posezení v Emauzích)

 

 

Pozvánka ve formátu PDF ke stažení ZDE.

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla