Generální úklid

16. 8. 2019

Generální úklid kostela a celého areálu před poutí od 8 h.

Mše sv. v 17 h - P. David Mikluš, sekretář českobudějovického biskupa
svátost smíření 17.30 - 20.00 h, adorace není
18 h schůzka ministrantů
- nácvik liturgie hlavní poutní bohoslužby

 

 

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla