Pozvánka do Živého růžence

19. 1. 2019

Živý růženec:

Milé farnice,farníci a přátelé poutního místa Klokoty.Chci vám popřát požehnaný nový občanský rok 2019. Přál bych si, abychom do něj vstoupili modlitbou „Živého růžence“.

Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec.

Společenství se neschází, je propojeno rozpisem desátků na celý rok. Nemá-li někdo čas, či možnost modlit se desátek na kolenou před obrazem nebo sochou Panny Marie, může se ho pomodlit během práce, na cestě, v autě apod. Kdo se modlí celý růženec, není nutné přidávat desátek navíc, ale rozjímat o tajemství, které je mu přiděleno.

V našich životech, rodinách, práci i farnosti je mnoho věcí, za které se chceme nebo potřebujeme modlit. Živý růženec vezme všechny tyto prosby na sebe. Hlavními úmysly  by byly každý měsíc evangelizační úmysl papeže Františka a  evangelizace našich farností. Členové společenství pak posílají každý měsíc své úmysly koordinátorce. Tou je v naší farnosti paní Lída Kopřivová – je možné ji oslovit osobně nebo napsat e-mail: ludmila.koprivova19@seznam.cz.

Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí. Založila společenství, které získalo misijní rozměr. Podporovalo misie modlitbou i týdenním finančním darem na spolupráci při šíření evangelia. Modlitba je zasvěcena sv. Filoméně, kterou papež Řehoř XVI. jmenoval patronkou a ochránkyní této pobožnosti.

P. Jiří Můčka, OMI

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla