Události leden 2022

24. 1. 2022

Události leden 2022:

Opatření pro bohoslužby zústávají stejná: stále platí rozestupy, povinnost nošení respirátorů, ale kontrola covid pasů nebo testů není pro mše svaté povinná.
Bohoslužby totiž nadále spadají do podmínek podle práva shromažďovacího, jak tomu bylo u předchozích úprav. Zde tedy platí tyto podmínky:

V případě bohoslužeb konaných ve vnitřních prostorech staveb (např. v kostele) musí přítomní mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, s výjimkou členů jedné domácnosti. 
V kostele platí povinnost mít nasazený respirátor  po celou dobu konání bohoslužby. Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce. 
Během bohoslužeb proto nadále doporučujeme dodržování rozestupů, nošení respirátorů a dezinfekci u vchodu.
Pro ostatní akce kulturního
a jiného obdobného charakteru (včetně těch pořádaných církví mimo bohoslužby) platí, že testy už se neuznávají a účastník musí mít dokončené očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19.

Časy bohoslužeb jsou následující:
Po, Út, St, Čt, Pá - 17.00 h
So - 17.00 h 
Ne - 8.30 h a 10.00 h

Můžete se také připojit k živému vysílání bohoslužeb z Klokot.
Postup: otevřete webové stránky www.klokoty.cz, klikněte na ikonu webkamera, následně kliknutím na tlačítko play začne živé vysílání.

Možnost přistoupit ke sv. smíření:
Po, Út, St, Čt, Pá, So - od 16.30 h do 17.00 h
Páteční adorace + svátost smíření 17.40 h - 19.30 h 

Myslíme na vás v modlitbě, prosím myslete i vy na nás. Děkujeme!
O.Jiří Můčka, OMI a oblátská komunita

 

Opravy a investice na Klokotech 2022

Vážení farníci, poutníci a přátelé mariánského poutního místa Klokoty. I letos se na vás obracíme s prosbou o finanční pomoc na tyto předpokládané akce:

1. Liturgická úprava presbytáře kostela (nový obětní stůl, ambon, sedes, křtitelnice ...).
Rozpočet bude upřesněn. Můžete přispět osobně nebo na účet u České spořitelny 5810852339/0800.

Rádi vám vystavíme potvrzení o přijetí daru. Kontaktujte nás, prosím, na tel. 381 232 584 nebo na rkf.tabor-klokoty@dicb.cz

Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla