1. říjnová sobota na Klokotech

6. 10. 2018

Dne 6.10.2018 se v Klokotech uskutečnila první sobota v měsíci s duchovním programem a pozváním kněze z jiné farnosti a vikariátu. Tentokrát pozvání přijal mladý kněz P.Dominik Ettler, který byl jako kaplan v Táboře a nyní působí  jako farní vikář na Šumavě, v Prachaticích. Při promluvě při mši svaté Otec Dominik vysvětloval jak je důležité ticho pro duchovní život a doporučoval knihu, kterou si oblíbil a kterou letos vydalo kartuziánské nakladatelství„ Síla ticha“ od Roberta kardinála Saraha. Ticho postavit proti diktatuře hluku, ticho, které je nezbytné proto, abychom slyšeli Boží hlas. Po mši svaté byla adorace před Nejsvětější Svátostí a svátostné požehnání. Jako vždy byla i příležitost ke svátostí smíření. Po mši svaté následovala v kostele beseda s P.Dominikem a P.Mgr.Jiřím Kalašem, který v současné době působí v Třeboni a okolí. Oba se zúčastnili putování s italskými knězi a věřícími do Libanonu a tak hovořili o programu poutě a zážitcích z této země na Blízkém Východě. V této zemi v 19 století žil a působil poustevník Svatý Otec Charbel Makhlouf z Libanonu, který byl 5.12.1965 blahořečen a 9.10.1977 svatořečen papežem Pavlem VI. Tento světec je považován za mocného přímluvce za ochranu a uzdravení na těle i na duchu. Všichni zájemci byli pomazáni olejem, který naši kněží přivezli z Libanonu. Zajímavé bylo i to, že někteří účastníci besedy o tomto svědci ze vzdálené země věděli. První sobota se vydařila a všichni byli vděční za mši svatou a duchovní program, za zajímavé povídání a obdrženou svátostinu.

Ing.Pavel Vejskrab

 

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla