Pouť začala v 16.30 svátostí smíření, kdy věřící prosili za odpuštění svých hříchů a měli možnost se vyzpovídat ve zpovědnici. O půl hodiny později následovala mše svatá, kterou sloužil Jan Böhm, vojenský kaplan 15. ženijního pluku Bechyně.

Hned v úvodu se průvod věřících se svícemi vydal z kostela k vyřezávanému betlému za kostelem. Jan Böhm zde připomněl, že si v tento den křesťané připomínají očištění Ježíšovy matky Marie, která byla po narození chlapce 40 dní rituálně nečistá. Putování průvodu symbolizovalo její a Josefovu návštěvu jeruzalémského chrámu, kde se Marie podrobila očistným obřadům. 

Kaplan požehnal svíce příchozích a připomněl, že každý máme ve svém životě světlo, ke kterému se můžeme vždy obrátit.