1. sobota v červnu 2020 - P. Dr. THEOL. Cyril Havel CFSsS

6. 6. 2020

V sobotu dne 6. 6. 2020, v předvečer slavnosti Nejsvětější Trojice, se konala mše svatá na kterou byl pozván P.Dr.Theol.Cyril Havel, CFSsS, z píseckého vikariátu.

V úvodu otec Havel řekl, že rád přijal pozvání a přijel na toto mariánské poutní místo. V první části promluvy hovořil o Nejsvětější Trojici, kterou církev předkládá jako základní pravdu víry, z níž vychází vše ostatní. Hlavní tajemství víry a křesťanského života. Přítomným věřícím předal obrázek – známou ikonu se symbolickým vyjádřením Nejsvětější Trojice, kterou napsal v 1.čvrtině 15. století Andrej Rublev, nejvýznamnější ikonopisec ruského středověku. Malíř vložil do ikony myšlenku pokoje a harmonického souladu tří duší. Zajímavé bylo vysvětlení prázdného místa u stolu s eucharistickou mísou, které čeká na nás, na něm si můžeme představit sebe.

V další části promluvy se hlavní celebrant věnoval encyklice papeže Františka Laudato si (Tobě buď chvála). Podtitul encykliky je „O péči o společný domov“ a papež v ní kritizuje konzumismus a nezodpovědný rozvoj a vyzývá k ochraně životního prostředí, které je věcí každého z nás.

Na závěr mše svaté se uskutečnila adorace a svátostné požehnání. Každý si mohl z této první soboty v měsíci červnu odnést řadu myšlenek a inspirací pro svůj duchovní život.

Ing. Pavel Vejskrab

 

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla