1. sobota v září 2020 - P. ThLic. Martin Sedloň, OMI

5. 9. 2020

„Jak Bůh mluví k nevěřícím?“ zeptal se nás P. Martin na začátku. Hodně jsme přemýšleli, skoro se potili. Skrze bibli a jiné knihy, skrze lidi, proroky, skrze události...Vyposlechli jsme mnoho příběhů, citací známých lidí a svatých, jak lidé poznávají Pána. Ale to, co mě osobně nejvíce oslovilo je, že lidé slyší Boha skrze svědomí. Svědomí má každý a je to pro mě tajemné napojení na Boha. A co my „věřící“, dáváme svým přátelům, dětem, spolupracovníkům, známým láskyplný prostor, aby mohli ulevit svému svědomí? Abychom se dověděli, do jakých životních situací k nim promlouvá Bůh skrze svědomí a abychom konečně mohli říct: Je tu pomoc, je tu Ježíš Kristus, Ten za tebe dal svůj život, miluje tě a odpustí ti.            

Jana Nováková

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla