Instrukce, jak přistupovat ke svatému přijímání na ruku

22. 11. 2020

Milí spolubratři v kněžské, jáhenské službě a akolyté,

při pastoračních návštěvách jsem zaznamenal při podávání svatého přijímání skutečnost, že většina věřících nebyla dostatečně poučena o tom, s jakou úctou a důstojností se má eucharistie přijímat. Protože se podobná situace odehrává ve všech diecézích, byla rektorem pražského semináře Mgr. Janem Kotasem vypracována instrukce, jak ke svatému přijímání na ruku přistupovat, aby mohla být při tomto posvátném úkonu zachována i náležitá úcta. Prosím seznamte své věřící s předloženým poučením, jak důstojně přijímat na ruku. Nejlépe to lze učinit na webové stránce farnosti, při mši svaté, katechezi či při osobním setkání. Ať vás Pán provází a Panna Maria ochraňuje v těchto nelehkých časech.

+ Vlastimil, biskup českobudějovický

Instrukce ZDE:

 

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla