Hromniční pouť otců a matek na Klokotech

2. 2. 2021

Hromniční pouť otců a matek v Klokotech

Dne 2.února 2021 se také v poutním kostele v Klokotech slavil svátek Uvedení Páně do chrámu jako připomínka události, kdy Panna Maria a Josef přinesli podle židovského obyčeje 40.den po narození malého Ježíše do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětili Bohu. Zde se setkávají s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“. Setkává se tu Simeon a Anna se Spasitelem a blažený stařec Simeon se rozezpíval štěstím, že nejen směl uvidět a pozdravit ale i pochovat Krista Pána. „Moje oči uviděly Spásu, Světlo, Slávu a Znamení“.

Přede mší sv. byla modlitba růžence a možnost svátosti smíření. Mši svatou celebroval P. Karl Zaiser, OMI a na začátku bylo žehnání svící a zásvětná modlitba. Svíce, „hromničky“, se zapálené dávaly do oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami a bleskem.

V promluvě P. Zaiser objasnil význam tohoto svátku.

Účastníci, inspirováni Marií a Josefem, přinesli také ve svém srdci do kostela svoje děti a vnoučata a prosili nebeského Otce a Pannu Marii Klokotskou o požehnání pro naše děti, o ochranu a dar víry a odvrácení zla od našich rodin.

Přejeme všem, aby Světlo, které rozptyluje tmu, vstupovalo do našich srdcí a ukazovalo nám správnou cestu v našich životech. Jistou cestu, kterou je Ježíš. Ať každé setkání s živým Pánem je chvílemi milostí, očisty, posvěcením.

Děkujeme Otci Karlovi a ostatním za oslavu tohoto významného svátku.

V katolické církvi je tento svátek slaven také jako Světový den zasvěceného života, tj. řeholníků a řeholnic, letos je již 25.výročí.

Ing. Pavel Vejskrab

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla