Misijní neděle 2017

22. 10. 2017

Kam putují dary Misijní neděle?

Předposlední říjnová neděle je už po 90 let věnovaná modlitbě a finanční pomoci mladým církvím ve světě.  Na mnoha místech je tato mše věnovaná dětem, které se během roku scházejí v Misijních klubkách a za své vrstevníky v místech, kde nepanují důstojné životní podmínky, myslí v modlitbě a drobné oběti. Tak tomu bylo i na Klokotech, kde se před desátou hodinou začali objevovat další a další malí Indiáni, kteří spolu se svými rodiči postupně zaplnili celý prostor vepředu v kostele. Děti z klubu Benjamínek a Misijního klubka se nejen jako Indiáni oblékly, ale připravily si spolu se scholou písničku Čikitaka Manitů a v přímluvách a darech také přednesly to, čím se v průběhu roku zabývají. Klaun Benjamínek položený před obětní stůl v tuto chvíli symbolizoval radost, kterou v sobě mají všechny děti bez ohledu na podmínky. Červená srdíčka zase symbolizovala naši ochotu pomáhat a kufřík, letadýlka cestování a touhu poznávat nové země a lidi. „V jeden okamžik se nám podařilo kostel téměř roztančit jako při bohoslužbách na misiích,“ přiznává schola.

K tradici oslav Misijní neděle patří také jarmarky nebo štrúdlování. Na mnoha místech se stává tato aktivita možností pro farnost se zastavit a pobýt spolu. Tak domluvily i klokotské maminky nad kávou a štrúdlem, že o tuto možnost nechtějí přijít. Krásná částka příspěvků za donesené a s radostí snědené dobroty dává tušit, že ve farnosti misionářů oblátů mají srdce otevřená.

Kam vlastně naše modlitby a dary nejen z Misijní neděle prostřednictvím české národní kanceláře putují?

V letošním roce míří tato pomoc celkem do 13 zemí světa, kterými jsou Keňa, Zambie, Uganda, Tanzánie, Malawi, Sýrie, Bangladéš, Filipíny, Srí Lanka, Myanmar, Papua-Nová Guinea, Guyana, Paraguay.

 

Do Tanzánie a Papuy-Nové Guiney posíláme prostředky na zajištění ubytování, stravování a léky pro sirotky, kteří žijí na ulici, nemají střechu nad hlavou ani jídlo a navíc jsou často nakaženi virem HIV nebo nemocí AIDS.

 

Také v Zambii je mnoho dětí, které se s touto nemocí již narodily nebo se nakazily v důsledku extrémní chudoby a absence hygieny, proto podporujeme tamní Misijní nemocnici, která se o nejmenší děti do pěti let věku stará.

 

Ugandě financujeme nákup nádrží na vodu, aby několik tisíc dětí mělo zajištěný přístup k pitné vodě, která je pro ně nyní výjimečným luxusem.

 

Malawi je dlouhodobě sužováno suchem, což tamním obyvatelům způsobuje problém se zajištěním obživy. Podporujeme děti umírající hladem, podvyživené a nemocné. Pomoc směřuje i k dívkám, které se při shánění jídla často stávají oběťmi zneužívání.

 

Ani na Filipínách a Srí Lance není dostatek potravin obvyklý. I zde jsou stovky těžce podvyživených dětí, kterým financujeme vysokokalorickou stravu, vitamíny a léky.

 

Guyaně a Bangladéši podporujeme internáty pro děti, které by nemohly chodit do školy, kdyby jim internát nezajišťoval bezplatné ubytování a stravování. Vzdělání jim umožní vymanit se z chudoby.

 

Také v Paraguayi, Myanmaru a Sýrii přispíváme dětem na stravování, školné a školní pomůcky. Bez této pomoci by pro ně nebylo vzdělání dostupné.

 

Ugandě, Zambii, Keni a Tanzánii je hodně povolání, ale málo pedagogů, prostředků, ubytovacích kapacit nebo učebnic pro ty, kteří se chtějí stát Kristovými následovníky. Prostřednictvím SPA (Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola) umožňujeme více než tisícovce studentů rozšířit řady místních kněží, kterých je zde stále málo (k mnoha věřícím se kněz dostane pouze několikrát za rok).

 

Ugandě, Zambii, Bangladéši, Srí Lance a Paraguayi přispíváme k tomu, aby věřící toužící po Kristu mohli zakoušet radost z žité víry. V misijních oblastech na mši svatou často lidé přicházejí z velké dálky, a aby mohli přijmout Krista ve svátosti, čelí nejrůznějším hrozbám. Podílíme se proto na výstavbě a renovaci kostelů či kaplí, ale také na formaci a vzdělávání laiků, kteří jsou nezbytnými pomocníky kněží ve službách církve lidem. Podporujeme stavbu a opravy klášterů pro řeholníky a domovů pro staré kněze.

 

Za veškerou podporu ze srdce děkujeme!

 

 

 

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla