Farnost Pohnání

Kontaktní údaje:

Adresa pro korespondenci:

Římskokatolická farnost Pohnání,

Děkanská 305, 390 01 Tábor

Číslo účtu farnosti Pohnání 4752297319/0800  IČ 65942311

Administrátor in spiritualibus, kněz:

P. ThLic. Martin Sedloň, OMI,
Staroklokotská 43, 390 03 Tábor-Klokoty
mobil: 731 621 241

Administrátor in materialibus:

Petr Svoboda 
mobil: 731 402 923

 

Bohoslužby v našem kostele:

neděle 11.30 hodin, sudý týden

 

Možnost přistoupit ke svátosti smíření je půl hodiny před každou bohoslužbou.

 Zajímavé informace

Do farnosti patří obce Pohnání, Dolní Hrachovice, Horní Hrachovice, Mostek, Pohnánec, Pohnání, Rodná, Blanička.

Historický přehled:
Plebanie r. 1360, později filiální k Chýnovu. Lokalie r. 1787, farnost r. 1858, matriky od r. 1787. Kostel původně románský z 1. pol. 13. stol., přestavěn goticky a barokně r. 1714. Hranolovitá románská věž.

 

 

 

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla