Zpravodaj MMD

Zpravodaj MMD 1/2018
  • Milí přátelé oblátských misií, přijměte s vděčností za uplynulý rok a vaši podporu oblátského díla nový Zpravodaj.
  • Vedle toho vás chceme srdečně pozvat na společnou oblátskou pouť 19. května (sobota) na poutním místě Klokoty.
    Zašleme podrobnější plakátek, nyní si jen zaznačte do kalendářů :-)
    Pokoj a dobro
    Hana Koukalova
Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla