Klokotský poutní areál - opravy 2017

9. 10. 2017

Milí farníci, poutníci a dobrodinci poutního místa Klokoty.
Máme pro vás dobrou zprávu. Bylo ukončeno restaurování hlavní lodi kostela (včetně fresek a štukové výzdoby).
Zároveň se na vás obracíme s velkou prosbou. Abychom dokončili všechny letošní projekty, potřebujeme ještě zhruba 500 000 Kč. Prosíme, pomozte nám.
Rádi vám vystavíme potvrzení o přijetí daru. Název vaší firmy zveřejníme na našich webových stránkách a farních tiskovinách.

 

Pro informaci uvádíme 3 hlavní projekty:

1. Restaurování hlavní lodi kostela, včetně fresek a štukové výzdoby stropu lodi kostela + nové osvětlení lodi kostela.

Rozpočet 2 850 000 Kč ( á 2 700 000 Kč restaurátorské práce, z toho 2 000 000 Kč dotace z PZAD MK, 700 000 Kč+ 150 000 Kč podíl farnosti Klokoty).
č.ú.Česká spořitelna: 4634722329/0800 VS 7777 

2. Restaurování chórové barokní mřížky (kulturní památka).

Rozpočet á 190 000 Kč.
(140 000 Kč dotace z MK, 50 000 Kč podíl farnosti.
č.ú.Česká spořitelna: 4634722329/0800 VS 88883. Oprava farních kanceláří.

Rozpočet 1 500 000 Kč.
(hrazeno pouze z prostředků farnosti Klokoty a Biskupství českobudějovického)
č.ú.Česká spořitelna: 4634722329/0800 VS 9999

 Děkujeme!!!

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla