Pravidelné události

Kurz víry pro dospělé

Setkávání nad tématy křesťanské víry

Emauzy – pondělí 18.15 h

Kontaktní osoba: P. Jiří Můčka, OMI     

tel.: 731 402 862; e-mail: jiri@oblati.cz

více: Jde v životě o něco víc? Kdo je Ježíš? Proč Ježíš zemřel? Jak získat víru? Proč a jak se modlit? Proč a jak číst Biblí? Jak nás Bůh vede? Kdo je to Duch svatý? Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe? Jak odolat zlému? Proč a jak mluvit s druhými o víře? Uzdravuje Bůh i dnes? A co církev?

Modlitby matek

Emauzy – úterý 15.45 h

Kontaktní osoba: p. Jedličková 720404761

Více: www.modlitbymatek.cz 

Přípravy snoubenců

Emauzy – úterý 18 h

Kontaktní osoba: P. Jiří  Můčka, OMI   e-mail:klokotypoutni@centrum.cz

Více: Předmanželský kurz. Sedm setkání nad různými tématy. Kurz se pravidelné opakuje během kalendářního roku. Některá témata vedou kněží, při některých se setkáte s manželskými páry nebo laiky.

Posezení u čaje nad Biblí

Emauzy – druhá středa v měsíci 18 h

Kontaktní osoba: P. Karel Zaiser, OMI; p. Marešová

Více: Posezení u čaje nad Biblí je příjemně strávený čas, když se každou druhou středu v měsíci scházíme po mši svaté v Emauzích.

Pod laskavým, zasvěceným pohledem P. Karla Zaisera se učíme pronikat do poselství Bible. Odkrývat, jak Bůh skrze ní promlouvá a hledá cestu k člověku. Tématem bývá čtení evangelia, které přísluší k následující neděli. Naším úkolem je vyhledat v textu věty, nebo výrazy, které nás nejvíce osloví, a těm se pak věnujeme.

Takovým pohledem se učíme textům Bible rozumě a nacházet v nich odkaz pro každodenní život.

K dokonalé pohodě přispívá i čaj a dobroty, které obvykle někdo připraví.

Zkoušky chrámového sboru

Emauzy – čtvrtek 19 h

Kontaktní osoba: Ladislav Šotek, tel.:731402863

Helena Boušková, tel.:774977251

Více:Táborský chrámový sbor působí v obou táborských farnostech tj. v Táboře i na Klokotech a navazuje na více než 150 letou tradici táborského chrámového sboru. 
Posláním sboru je především přispívat ke kráse křesťanské bohoslužby a prezentovat hodnoty křesťanské duchovní hudby jak při bohoslužbách, tak při koncertech.

Bližší údaje lze získat na web stránkách:

Misijní klubko

Emauzy – sobota jednou měsíčně – 13 - 17 h

Kontaktní osoba: p. Kramářová

Více: "Pošli mě půjdu já", tak začínají slova misíjní hymny. Tato slova nás vybízejí k naslouchání, vyjítí jeden  k druhému. A právě v Misíjním klubíčku máme tuto možnost využít a  zažít pěkné společenství s Pánem, s druhými. 
Co znamená název programu Misijní klubíčko?
Jedná se o společenství dětí, které se schází 1Xza měsíc, aby se společně modlily, poznávaly sebe, druhé,  misijní místa, tvořily.  MOST- Modlitba - oběť - služba - tvořivost. Začínáme modlitbou, kdy každý drží v ruce z kartonu srdíčko, na kterém má napsané  své jméno. Celý rok se modlíme za kamaráda Matouška, který se léčí s leukémií. Skrze toto setkání se propojujeme s dalšími klubíčky na celém světě. Pán opravdu činí zázraky skrze dětskou modlitbu. Tematické hry, písničky jsou nedílnou součástí společného programu. Po setkání jdeme vše odevzdat Pánu na mši svatou. 

Benjamínek

Emauzy – úterý 9.30 - 11 h

Kontaktní osoba: p. Kramářová

Více: Od června máme možnost navštěvovat klub Benjamínek. Společenství pro maminky na rodičovské dovolené a jejich děti. Cílem setkání je modlitba, vzájemné sdílení, příprava na nedělní mši svatou - používání liturgie pro děti od nakladatelství Triton. Setkání bude provázet klaun Benjamínek, který nám bude chtít přiblížit misijní tématiku.

Setkání seniorů

Emauzy – čtvrtá středa v měsíci - 18 h

Kontaktní osoba: Jana Ryjáčková, tel. 731402906

Více: Klokotská farnost zajišťuje každý měsíc setkání seniorů, které si pestrým programem oblíbili farníci z Klokot i okolí. Při přátelském posezení nad kávou či čajem a donesených dobrot sledují různá témata provázená obrazem, často přímo ze současného dění (kard. Vlk, misie, zájezdy). Nad tématem se domlouvají s paní Ryjáčkovou, která zajistí pro setkání osobnosti z řad duchovních či sociálních pracovníků či sami farníci navrhnou příští téma.

Neokatechumenátní společenství

Středa a sobota – Emauzy 19 h

Kontaktní osoba: Vláďa Fojt 604 568 400

Setkání mládeže

Emauzy – pátek 18.30 h

Kontaktní osoba: Jessica

Anonymní alkoholici Tábor

Emauzy – lichá sobota (liché datum) – 17 - 19 h

Kontaktní osoba: Jan Boháč

Více: Anonymní Alkoholici je společenství žen a mužů, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním uzdravit se z alkoholizmu. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít. Vítán je každý, kdo má problém s alkoholem a chce ho řešit.

Kontaktní osoba: Vojta - anonymní alkoholik, tel. 722 620 722

Klokotská schola

Emauzy – pátek 18 h 

Kontaktní osoba: Jirka Koukal

Společenství Charismatické obnovy

Emauzy – jednou měsíčně – neděle 18 h

Kontaktní osoba: p. Kopřivová

Asociovaní laici

Emauzy – jednou za dva měsíce – sobota 8.30 - 15 h

Kontaktní osoba: Jirka Koukal

Výuka náboženství na Klokotech

Výuka náboženství probíhá každý pátek v poutním domě Emauzy takto:

2. třída

14.30 - 15.15 h

vyučuje M. Frejlachová

3. třída

14.30 - 15.15 h

příprava na 1. sv. př. vyučuje Pecherová

5. třída

14.30 - 15.15 h

vyučuje Šittová

6.-8. třída

16.00 - 16.45 h

vyučuje Šittová

Kontakt:
Šittová, mobil: 776 707 268
Pecherová, mobil: 731 139 306
M. Frejlachová, mobil: 739 782 739

Možnost přistoupit ke svátosti smíření v kostele

Po – so 16.30 - 17.00 h
Pátek také 17.30 - 20.30 h (v zimním období do 20 h)
Po předchozí domluvě kdykoliv.

Adorace, výstav Nejsvětější svátosti

Každý pátek 17.30 - 20.30 h (v zimním období do 20 h)
1. pátek v měsíci 11 - 16.30 h, 17.45 - 20.30 h (v zimním období do 20 h)

Velká Klokotská křížová cesta

  • Každý poslední pátek v měsíci (květen-říjen) 17.45 h
  • Velký pátek 15.30 h
  • Silvestr 21 h

 

 

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla