Mešní intence

ŘÍJEN  2018

  1.10. pondělí za † MVDr. Miroslava Hrstku
  2.10. úterý za †  rodiče Knotkovy, živé a † příbuzné a duše v očistci
  3.10. středa za rodiny Branštýlovu, Sedláčkovu, Kotherovu a Dvořákovu
  4.10. čtvrtek za Františka Veselého, celý rod a duše v očistci
  5.10. pátek za Olgu Suchrdovou
  6.10. sobota Ke cti Panny Marie a na její úmysly
     
 8.10. pondělí za † z rodiny Musilovy, Opatrných a Bartošovu
 9.10. úterý za † Marii Fojtovou
10.10. středa za † Ladislava Šotka, jeho manželku a příbuzné
11.10. čtvrtek za † Antonína a Anežku Gregorovy, Antonína a Annu Dvořákovy
12.10. pátek na úmysl dárce
13.10. sobota za † Ludmilu a Josefa Lišků a rodinu Lišků
     
15.10. pondělí za rodinu Tomášovu, Holubovu, Mikotovou, Stiborovou a Skálovou
16.10. úterý za † paní Ševčíkovou a její rodiče
17.10. středa za † Václava Košána, celý rod a duše v očistci
18.10. čtvrtek za † paní Klímovou
19.10. pátek za † Zdenku a Františka Zemků, rodinu Zemků a Kozáků
20.10. sobota za † Jiříka a Romana Jiřičku, rod Skluzáčků, Jiříčků a Vojtů
     
22.10. pondělí za kmotřence Evičku, Jara, Peťa, Standu, pí Černou a všechny †
23.10. úterý  za † Vladimíra Říhu, Annu a Františka Novotných a Jiřinu
    a Františka Bartovy
24.10. středa za † rodinu Vítovu
25.10. čtvrtek za Františka Peterku a celý rod
26.10. pátek za Václava Eremiáše, rodinu Eremiášovu a Krchovu
27.10. sobota za Jaraslavu a Rudolfa Kopřivových a rod Habartů
     
29.10. pondělí za Václava Kunce při příležitosti 15. výročí úmrtí
30.10. úterý za † rodiče Vojtovy a jejich rodiče
31.10. středa za maminku Ludmilu Vaněčkovou

 

Každou neděli je mše svatá za farníky.

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla