Mešní intence

  1.9. pátek na úmysl dárce
  2.9. sobota za † Antonína Prokopa a celý rod
     
4.9. pondělí za +  Marii Chyškovou, manžela, syna a snachu
 5.9. úterý za Jarmilu Kotaškovou, rodinu Kotaškovu a Máchalovu
 6.9. středa za † Marii Rosochovou, rodinu Rosochovou a Podlahovou
 7.9. čtvrtek za Helenu Benešovou, rodiče, rodinu Benešovu a Myškovu
 8.9. pátek za Václava Fleišmana
 9.9. sobota za † Karla Bigase, Karla Juhaňáka a Ilonku
     
11.9. pondělí za rodinu Bohuslávkovu, Hrochovu, Kottnauerovu a Chalupovu
12.9. úterý na úmysl dárce
13.9. středa za Veroniku Zgiborovou a rodinu Jablonickou
14.9. čtvrtek za rodiče Knotkovy, živé a + příbuzenstvo a duše v očistci
15.9. pátek za † rodiče Dvořákovy, syna Pavla, rodiče Sedláčkovy,
    syna Jaroslava, za rodinu Říhovu a  celý rod
16.9. sobota za † Michala Čerepa a celý rod
     
18.9. pondělí za † Zdeňku Coufalovou
19.9. úterý za † Františla Krcha
20.9. středa za † Antonína a Anežku Gregorovy a Antonína a Annu Dvořákovou
21.9. čtvrtek za živé a + dobrodince
22.9. pátek za rodiče a celý rod rodiny Civínovy
23.9. sobota za + Terezii Trojákovou
     
25.9. pondělí za Marii a Václava Kuncovy
26.9. úterý za rodiče Musilovy, syna Františka a Václava, rodiče Bartošovy a celý rod
27.9. středa za Václava Vomlelu, rodiče a duše v očistci
28.9.  čtvrtek za rodinu Zemanovu, Veselých, Vojtovu a Voráčkovu
29.9.  pátek za Štěpána Hladíka, jeho rodiče a za rodinu Černých, Podlahovu a Pudilovu
30.9.  sobota za † Růženu Vojtovou, manžela a jejich rodiče

Každou neděli je mše svatá za farníky.

 

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla