Mešní intence

ČERVEN 2018

  1.6. pátek za živé a † členy rodiny Pecherových, Čunderlíkových, příbuzné,
    známé a duše v očistci
  2.6. sobota za rodinu Prokopovu a Rojíkovu
     
  4.6. pondělí za manžele Vandrovcovy, syna Toníka a manžele Kroužkovy
  5.6. úterý za Marii a Františka Kudrnovy a jejich rodiče
  6.6. středa za † Antonína a Anežku Gregorovy, Františka a Ludmilu Kůstkovy
  7.6. čtvrtek za † Květu Košánovou, celý rod a duše v očistci
  8.6. pátek za posvěcení kněží na celém světě
  9.6. sobota za živé a zemřelé dobrodince
     
11.6. pondělí za † Vlastu Hemrovou a celý rod
12.6. úterý za rodiče Vojtovy a celý rod
13.6. středa za kongregaci oblátů
14.6. čtvrtek za † Dr. Františka Balouna a členy rodiny
15.6. pátek za Marii Podlahovou, manžela, dceru Marii, syna Ladislava a rodiče
    z obou stran
16.6. sobota rezerva na zádušní mši sv.
     
18.6.  pondělí za Josefa Novotného, jeho rodiče a duše v očistci
19.6. úterý za rodinu Bláhovu, Bínovu, Študlarovu, Pavlasovu a p. Kratochvíla
20.6. středa za † a živý rod Steintzů a Civínů
21.6. čtvrtek za živé a zemřelé dobrodince
22.6. pátek za rodiče Vachovy, Petráňkovy a syna Jarku
23.6. sobota za Ladislava Podlahu, sestru Marii, jejich rodiče, rodinu Černých 
    a Němcovu
     
25.6. pondělí za rodinu Ryjáčkovou
26.6. úterý za † Marii a Václava Břehovských
27.6. středa za rodinu Novákovu a duše v očistci
28.6. čtvrtek na úmysl dárce
29.6. pátek za † Pavla Dvořáka a rodiče z obou stran
30.6. sobota za †  Pavla Rosocha

 

Každou neděli je mše svatá za farníky.

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla