Mešní intence

Únor 2018

 1.2. čtvrtek za † Václava Kunce, manželku Marii a celý rod
 2.2. pátek ke cti Ducha svatého a za jeho dary pro naši farnost
 3.2. sobota za rodinu Bohuslávkovu, Hrochovu, Kotnauerovu a Chalupovu
     
 5.2. pondělí za † z  rodiny Perglerovy
 6.2. úterý za rodinu Sedloňovu, Frostovu, Janu a Bohumila
 7.2. středa za † Jana Holíka
 8.2. čtvrtek za † Karla Bartoše, celý rod a rodinu Musilovu
 9.2. pátek za Lubomíra a Annu, za Jana a Annu a za † a živé rody
10.2. sobota na poděkování
     
12.2. pondělí za † rodinu Veselských a Kolářovu, za duše v očistci
13.2. úterý za živé a za † z rodiny Gazdovy a za duše v očistci
14.2. středa za † rodinu Halámkovu a Vohradníkovu
15.2. čtvrtek za Jaroslava a Jarmilu Veselých a dceru Jarmilu Tenklovou
16.2. pátek za † rodiče Křížovských, manžele Holbovy a Ťoupalovy a zetě
    Pavla 
17.2. sobota za kongregaci OMI
     
19.2. pondělí za † Václava Krátošku, manželku Vlastu a příbuzné
20.2. úterý za celý rod Civínových a Steinitzových
21.2. středa za Antonína a Anežku Gregorovy a Antonína a Annu Dvořákovy
22.2. čtvrtek za † o. Zdeňka Čížkovského, všechny živé a † obláty 
    a † kněze působící na Klokotech
23.2. pátek za † z rodiny Prokopovy
24.2. sobota za živé a † dobrodince tohoto poutního místa
     
26.2. pondělí za požehnání pro rodinu Laurinovu
27.2. úterý rezerva na zádušní mši sv.
28.2. středa za † Václava Dřízala, celý rod a duše v očistci

Každou neděli je mše svatá za farníky.

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla