Mešní intence

SRPEN 2018

  1.8. středa za † rodiče Sládkovy, jejich rodiče a sourozence a syna Karla
  2.8. čtvrtek za osobní posvěcení všech kněží
  3.8. pátek za † rodiče Jarolímkovy a celý rod
  4.8. sobota za † Vladislava Hrstku, jeho rodiče a jejich sourozence
     
6.8. pondělí za † Ludmilu a Marii Šimákovou, celý rod a duše v očistci
  7.8. úterý za rodiče Vojtovy a celý rod
  8.8. středa za Margitu Kalmanovou
  9.8. čtvrtek za † Antonína a Anežku Gregorovy a Františka a Ludmilu Kůstkovy
10.8. pátek za Boží pomoc, požehnání a ochranu pro Marii
11.8. sobota rezerva na zádušní mši
     
13.8. pondělí za † Marii Kaliánkovou
14.8. úterý za Zdeňku a Františka Mikešovy a celý rod
15.8. středa ke cti P. Marie
16.8. čtvrtek za † Michala Wolnera (zádušní)
17.8. pátek za † Bernadettu Sónakovou, celý rod a duše v očistci
18.8. sobota za Františka Veselého, jeho rodiče a sestru
     
20.8. pondělí za † Marii a Jiřího Borkovcovy
21.8. úterý za rodiče Sedláčkovy, syna Jaroslava, rodiče Dvořákovy,
     syna Pavla, rodinu Říhovu a celý rod
22.8. středa za dvě rodiny Rosických, rod. Soukupovou, za Otakara Lamba,
    a Františka Rosického (sté výročí narození)
23.8. čtvrtek za živé a † dobrodince
24.8. pátek za † rodiče Knotkovy, živé a † příbozné a duše v očistci
25.8. sobota ke cti Ducha sv. a za Jeho dary pro naši farnost
     
27.8. pondělí za † Jana Holíka, rodiče, celý rod a duše v očistci
28.8. úterý za † manžele Pecháčkovy
29.8. středa na úmysl dárce
30.8. čtvrtek za † sourozence Jana, Marii a Karla
31.8. pátek za † Marii Rosochovou, rodinu Rosochovou a Podlahovou

 Každou neděli je mše svatá za farníky.

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla