Mešní intence

  1.11. středa za Antonína Prokopa a celou rodinu
  2.11. čtvrtek za živé a † kněze působící na Klokotech, za živé a † obláty 
    a živé a † dobrodince tohoto poutního místa
  3.11. pátek za kongregaci OMI
  4.11. sobota
za † Karla Bartoše, rodiče a rodiče Musilovy, syna Františka  
a Václava    
     
  6.11. pondělí za † rodiče Knotkovy, živé a † příbuzné a duše v očistci
 7.11. úterý
za † rodiče Ludmilu a Jaroslava Hatákovy
 8.11. středa za † učitele a spolužáky Helenu, Mirku, Karla a Jirku
 9.11. čtvrtek
za Vladimíra Říhu, Annu a Františka Novotných, Jiřinu  
a Fratniška Bártovy  
10.11. pátek za † Marii Kaliankovou
11.11. sobota za † Vlastu Krátoškovou a manžela Václava
     
13.11. pondělí za rodiny Bohuslávkovu, Hrochovu, Kotnauerovu a Chalupovu
14.11. úterý za Jaroslava Sedláčka, jeho rodiče, rodiče Dvořákovy, syna Pavla,
    a rodinu Říhovu
15.11. středa za † Jaroslava Brtvu a celý rod
16.11. čtvrtek za † Antonína a Anežku Gregorovy a Antonína a Annu Dvořákovy
17.11. pátek za živé a † dobrodince tohoto poutního místa
18.11. sobota za † Annu Adamovou, rodinu Ratajů, Zemků, Orálků
     
20.11. pondělí za Jaroslava Fáru, manželku Marii a oboje rodiče
21.11. úterý za rodiče Vojtovy a Podzimkovy
22.11. středa za babičku a celou rodinu Zgiborovou a Jablonickou
23.11. čtvrtek za živé a † rodiny Stiborovy, Tomášovy, Mikotovy a Holubovy
24.11. pátek na úmysl dárce
25.11. sobota zádušní mše za Ludmilu Komzákovou, její rodiče a duše v očistci
     
27.11. pondělí za † rodiny Dohnalovu, Matouškovu, Dvořákovu, Pudilovu, Vondruškovu,
    Kolmanovu a Bardovu
28.11. úterý za živé a † rodiny Fořtovy, Černých, za kmotřence Stanislava, Jaroslava
    a Evičku
29.11. středa za Vojtěcha a Mirku Jakubíčkovy a rodiče
30.11. čtvrtek za dar zdraví Nikolky, Lukáška a jejich rodičů a požehnání celé rodině

Každou neděli je mše svatá za farníky.

 

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla