Mešní intence

Duben 2018

  2.4. pondělí za Karla Bigase, Veroniku a Annu Bigasovy, Josefa a Marii
    Kaliankovy
  3.4. úterý za † rodinu Kubíčkovu a Sukovu
  4.4. středa za † Václava Kunce, manželku Marii a celý rod
  5.4. čtvrtek za duše v očistci a obrácení hříšníků
  6.4. pátek za živé a zemřelé z rodu Chvalových, Boučkových, Kolářových,
    Karasových a duše v očistci
  7.4. sobota za živé a † rodiny Pecherových, Čunderlíkových, příbuzné,
    známě a  a duše v očistci
     
  9.4. pondělí za † rodiče Knotkovy, živé a † příbuzenstvo a duše v očistci
10.4. úterý za Josefa Vojtu, manželku a Janu Součkovou
11.4. středa za † Jaroslava Součka a rodiče
12.4. čtvrtek na úmysl dárce
13.4. pátek za † Marii Šimkovou, manžela Františka a celý rod
14.4. sobota za rodiče Musilovy, celý rod a rodinu Bartošovu
     
16.4. pondělí za † Marii a Josefa Kaliánkovy
17.4. úterý za Jaroslava Faru, manželku Marii a duše v očistci
18.4. středa za †  Antonína a Anežku Gregorovy a duše v očistci
19.4. čtvrtek na poděkování za uzdravení dcery a Boží požehnání pro děti
20.4. pátek za Vladimíra Říhu, Františka a Annu Novotných, Jiřinu 
    a Františka Bártovy
21.4. sobota za † Jozefa Podzimka a celý rod
     
23.4. pondělí za † Karla, Annu a Veroniku Bigasovy
24.4. úterý za rodinu Štefanovu, Kramolišovu, Trubačovu a Cetlovských
25.4. středa za † Jana Moose a celý rod
26.4. čtvrtek za Václava, Annu a Venouška Zadražilovy
27.4. pátek za † rodiče Dvořákovy, syna Pavla, celý rod, rodiče Sedláčkovy,
    syna Jaroslava, celý rod a rodinu Říhovu
28.4. sobota za živé a za † dobrodince tohoto poutního místa
     
30.4. pondělí za † Václava Košána, celý rod a duše v očistci

Každou neděli je mše svatá za farníky.

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla