Podpořte nás

Duchovní pomocí - pravidelnou modlitbou

Finanční pomocí na číslo účtu:

  • Česká spořitelna 4634722329/0800 VS 7777

Svou praktickou pomocí na poutním místě

  • domluvit se můžete v kanceláři Po-So od 8-17 h
  • Tel. 381 232 584

 

Na co lze přispět na Klokotech konkrétně?

  • Restaurování hlavní lodi kostela (fresky, štuky, …)
  • Restaurování barokní oltářní mřížky
  • Opravy ambitů
  • Rekonstrukce kanceláří
  • Vybudování nových toalet v areálu kláštera
  • Adopce nových soch v nadživotní velikosti do Klokotského betléma

Dále podporujeme různé charitní a misijní projekty…

Kéž vám vaši štědrost Bůh vynahradí!
Za dobrodince je sloužena 1 x za měsíc mše svatá.
Na požádání lze vystavit potvrzení o daru pro daňové účely.
Firmě umístíme logo na našich stránkách a ve farním zpravodaji.
Dobrovolník dostane tričko s logem OMI
Pro více informací kontaktujte e-mail: tabor.klokoty@gmail.com

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla