Příprava ke svátosti biřmování

11. 1. 2018

Pro ty, co ještě nepřijali svátost biřmování,
ale i pro ty, co už biřmováni jsou a chtějí si rozšířit "obzory".

Ve čtvrtek 11. 1. 2018 v 17.45 v Klokotech v Emauzích se uskuteční třetí setkání pro všechny, kteří by chtěli přijmout svátost biřmování.
Všichni potřebujeme dar Ducha svatého. On je Ten, který nás vede k  plnosti života.
Přípravu povede Duch svatý a P. Martin Sedloň, OMI.
Zvu všechny pokřtěné, kteří doposud nebyli biřmováni, aby se vydali na dobrodružnou cestu životem, kde nám bude průvodcem Duch svatý.

P. Jiří Můčka, OMI (tel.: 731 402 862) - administrátor farnosti Klokoty
 
 
Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla