Farní zpravodaj

Červenec - Srpen 2024
 • Děti v Maraire mají přístup k pitné vodě.
 • Pouť k Panně Marii Klokotské - program.
 • Prosba o pomoc při pouti.
 • Příměstský tábor Klokoty.
 • Kamarýtové v Klokotech.
 • Zajímavé pozvánky pro dospělé, děti a mládež.
 • Kompletní přehled událostí na červenec a srpen.
Květen- Červen 2024
 • Představení našich novokřtěnců.
 • Poděkování P. Günther Ecklbauera, OMI za Oblátské misijní dílo.
 • Přímluva k seniorům od otce biskupa Pavla Posáda.
 • Nový člen klokotské oblátské komunity - otec Josef Phuong OMI.
 • Zajímavé pozvánky pro dospělé, děti a mládež.
 • Pozvánky na příměstský tábor.
 • Kompletní přehled událostí na květen a červen.
Březen - Duben 2024
 • Ohlédnutí za plesem
 • Postní výzva Ukrajina
 • Křížové cesty na Klokotech
 • Termíny a pozvánky na jednotlivé údálosti před Velikonocemi
 • Poselství Svatého otce Františka pro postní dobu 2024
 • Kompletní přehled událostí za březen a duben
Leden - Únor 2024
 • Oblátské misijní dílo a světové misie
 • Pomoc chudým na Ukrajině. Díky Vám!
 • Ohlednutí za rokem 2023
 • Pozvánka na farní ples
 • Kompletní přehled událostí za leden a únor
Listopad - Prosinec 2023
 • Pozvánky a informace k dušičkám
 • Přehled adventních a vánočních koncertů
 • Kompletní přehled událostí za listopad a prosinec
Září - Říjen 2023
 • La-Kri-Vi - Děti tvoří budoucnost
 • "Naše" Zdíša z Lisabonu
 • Pozvánky na mše svaté, přednášky a modlitby
 • Kompletní přehled událostí za září a říjen
Červenec - Srpen 2023
 • Pouť k Panně Marii Klokotské - program a pozvánka
 • Příměstský tábor
 • Nový oblát na Klokotech
 • Přehled událostí za červenec a srpen
Květen - Červen 2023
 • Pozvánka na Oblátskou pouť
 • Rouhovor s otcem Janithem, OMI
 • Noc kostelů na Klokotech
 • Přehled zajímavých akcí pro děti, mládež a dospělé
 • Přehled událostí za květen a červen
Březen - Duben 2023
 • Pomoc Ukrajině pokračuje
 • Výsledky letošní Tříkrálové sbírky
 • Postní almužna
 • Bohoslužby Svatého týdne o Velikonocích
 • Kompletní přehled březnových a dubnových událostí
Leden - Únor 2023
 • Ohlédnutí za rokem 2022
 • Oblátská výročí
 • Kompletní přehled lednových a únorových událostí
1  2  3  4 ... 7  
Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla