Pravidelné události

 

Modlitby matek

Emauzy – úterý 15.45 h

Kontaktní osoba: p. Jedličková 720404761

Více: www.modlitbymatek.cz 

Přípravy snoubenců

Emauzy – úterý 18 h

Kontaktní osoba: P. Jiří  Můčka, OMI   e-mail:klokotypoutni@centrum.cz

Více: Předmanželský kurz. Sedm setkání nad různými tématy. Kurz se pravidelné opakuje během kalendářního roku. Některá témata vedou kněží, při některých se setkáte s manželskými páry nebo laiky.

Posezení u čaje nad Biblí

Emauzy – druhá středa v měsíci 18 h

Kontaktní osoba: P. Karel Zaiser, OMI; p. Marešová

Více: Posezení u čaje nad Biblí je příjemně strávený čas, když se každou druhou středu v měsíci scházíme po mši svaté v Emauzích.

Pod laskavým, zasvěceným pohledem P. Karla Zaisera se učíme pronikat do poselství Bible. Odkrývat, jak Bůh skrze ní promlouvá a hledá cestu k člověku. Tématem bývá čtení evangelia, které přísluší k následující neděli. Naším úkolem je vyhledat v textu věty, nebo výrazy, které nás nejvíce osloví, a těm se pak věnujeme.

Takovým pohledem se učíme textům Bible rozumě a nacházet v nich odkaz pro každodenní život.

K dokonalé pohodě přispívá i čaj a dobroty, které obvykle někdo připraví.

Zkoušky chrámového sboru

Emauzy – čtvrtek 19 h

Kontaktní osoba: Ladislav Šotek, tel.:731402863

Helena Boučková, tel.:774977251

Více:Táborský chrámový sbor působí v obou táborských farnostech tj. v Táboře i na Klokotech a navazuje na více než 150 letou tradici táborského chrámového sboru. 
Posláním sboru je především přispívat ke kráse křesťanské bohoslužby a prezentovat hodnoty křesťanské duchovní hudby jak při bohoslužbách, tak při koncertech.

Bližší údaje lze získat na web stránkách:

Misijní klubko

Emauzy – sobota jednou měsíčně - 15 - 17 h

Kontaktní osoba: p. Kramářová, tel. 608866431

Více: "Pošli mě půjdu já", tak začínají slova misíjní hymny. Tato slova nás vybízejí k naslouchání, vyjítí jeden  k druhému. A právě v Misíjním klubíčku máme tuto možnost využít a  zažít pěkné společenství s Pánem, s druhými. 
Co znamená název programu Misijní klubíčko?
Jedná se o společenství dětí, které se schází 1x za měsíc, aby se společně modlily, poznávaly sebe, druhé,  misijní místa, tvořily.  MOST- Modlitba - oběť - služba - tvořivost. Začínáme modlitbou, kdy každý drží v ruce z kartonu srdíčko, na kterém má napsané  své jméno. Celý rok se modlíme za kamaráda Matouška, který se léčí s leukémií. Skrze toto setkání se propojujeme s dalšími klubíčky na celém světě. Pán opravdu činí zázraky skrze dětskou modlitbu. Tematické hry, písničky jsou nedílnou součástí společného programu. Po setkání jdeme vše odevzdat Pánu na mši svatou. 

Benjamínek

Emauzy – úterý 9.30 - 11 h

Kontaktní osoba: p. Kramářová, tel. 608866431

Více: Společenství pro maminky na rodičovské dovolené a jejich děti. Cílem setkání je modlitba, vzájemné sdílení, příprava na nedělní mši svatou - používání liturgie pro děti od nakladatelství Triton. Setkání bude provázet klaun Benjamínek, který nám bude chtít přiblížit misijní tématiku.

Setkání seniorů

Emauzy – čtvrtá středa v měsíci - 18 h

Kontaktní osoba: Janka Pecherová, tel. +420 731 139 306

Více: Klokotská farnost zajišťuje každý měsíc setkání seniorů, které si pestrým programem oblíbili farníci z Klokot i okolí. Při přátelském posezení nad kávou či čajem a donesených dobrot sledují různá témata provázená obrazem, často přímo ze současného dění (misie, zájezdy). Nad tématem se domlouvají s P. Karlem Zaiserem OMI, který zajistí pro setkání osobnosti z řad duchovních či sociálních pracovníků či sami farníci navrhnou příští téma.

Neokatechumenátní společenství

Úterý a sobota – Emauzy 18 h

Kontakní osoba: Jana Řezáčová, tel. 728740833

Setkání mládeže

Emauzy – pátek 18.30 h

Kontaktní osoba: Jessica Tomasová, tel. 723709065

Anonymní alkoholici Tábor

Emauzy – lichá sobota (liché datum) – 17 - 19 h

Kontaktní osoba: Jan Boháč

Více: Anonymní Alkoholici je společenství žen a mužů, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním uzdravit se z alkoholizmu. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít. Vítán je každý, kdo má problém s alkoholem a chce ho řešit.

Kontaktní osoba: Vojta - anonymní alkoholik, tel. 722 620 722

Klokotská schola

Emauzy – čtvrtek 18 h 

Kontaktní osoba: Jirka Koukal, e-mail: jiri.frantisek.koukal@gmail.com

Společenství Charismatické obnovy

Emauzy – jednou měsíčně – neděle 18 h

Kontaktní osoba: p. Kopřivová, tel. 608583179

Asociovaní laici

Emauzy – jednou za dva měsíce – sobota 8.30 - 15 h

Kontaktní osoba: Jirka Koukal, e-mail: jiri.frantisek.koukal@gmail.com

Výuka náboženství na Klokotech

Výuka náboženství probíhá ve farním domě Emauzy takto:

2. třída

16.15 - 17.00 h (pátek)

vyučuje M. Frejlachová

3. třída 
+ příprava k 1. sv. př.

16.00 - 16.45 h (pátek)

vyučuje M. Šittová

4. + 5. třída

14.45 - 15.30 (pátek)

 vyučuje M. Šittová

6.-9. třída

15.00 - 15.45 h (úterý)

vyučuje V. Tomášová

předškoláci + 1. třída

16.15 - 17.00 h (pátek)

vyučuje L. Civínová (V. a V. Nádvorníkovi)

Kontakt:
Šittová, mobil: 776 707 268
M. Frejlachová, mobil: 739 782 739
V. Tomášová, mobil: 608 153 042
L. Civínová, mobil: 606 498 921
Nádvorníkovi, mobil: 724 011 936
Pecherová, mobil: 731 139 306

Možnost přistoupit ke svátosti smíření v kostele

Po – So 16.30 - 17.00 h
Pátek také 17.30 - 20.00 h 
Po předchozí domluvě kdykoliv.

Adorace, výstav Nejsvětější svátosti

Každý pátek 17.30 - 20.00 h 
1. pátek v měsíci 11 - 16.30 h, 17.45 - 20.00 h 

Velká Klokotská křížová cesta

  • Každý poslední pátek v měsíci (květen-říjen) 17.45 h
  • Velký pátek 15.30 h
  • Silvestr 21 h

 

 

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla