Pravidelné události

Příprava rodičů na křest dítěte

Emauzy - neděle 10 h

Kontaktní osoba: P. Jiří  Můčka, OMI   e-mail: jiri.mucka@dicb.cz

Příprava dospělých ke křtu

Emauzy - středa 18 h (jednou za 14 dní)

Kontaktní osoba: P. Jiří  Můčka, OMI   e-mail: jiri.mucka@dicb.cz

Kurz Učedník 

Emauzy - čtvrtek 18 h (jednou za měsíc)

Kontaktní osoba: P. Jiří  Můčka, OMI   e-mail: jiri.mucka@dicb.cz

Přípravy snoubenců

Emauzy – úterý 18 h

Kontaktní osoba: P. Jiří  Můčka, OMI   e-mail: jiri.mucka@dicb.cz

Více: Předmanželský kurz. Sedm setkání nad různými tématy. Kurz se pravidelné opakuje během kalendářního roku. Některá témata vedou kněží, při některých se setkáte s manželskými páry nebo laiky.

Modlitby matek (starší skupina)

Emauzy – úterý 15.45 h

Kontaktní osoba: p. Jedličková, tel.: 720 404 761

Více: www.modlitbymatek.cz 

Modlitby matek (mladší skupina)

Kontaktní osoba: p. Kramářová, tel.: 608866431

Modlitby otců (mladší skupina)

Emauzy – pondělí 20.00 h (jednou za 14 dní)

Kontaktní osoba: Vojta Nádvorník, tel.: 724 011 936

Misijní klubko

Emauzy – sobota jednou měsíčně - 15 - 17 h

Kontaktní osoba: p. Kramářová, tel.: 608866431

Více: "Pošli mě půjdu já", tak začínají slova misíjní hymny. Tato slova nás vybízejí k naslouchání, vyjítí jeden  k druhému. A právě v Misíjním klubíčku máme tuto možnost využít a  zažít pěkné společenství s Pánem, s druhými. 
Co znamená název programu Misijní klubíčko?
Jedná se o společenství dětí, které se schází 1x za měsíc, aby se společně modlily, poznávaly sebe, druhé,  misijní místa, tvořily.  MOST- Modlitba - oběť - služba - tvořivost. Začínáme modlitbou, kdy každý drží v ruce z kartonu srdíčko, na kterém má napsané  své jméno. Celý rok se modlíme za kamaráda Matouška, který se léčí s leukémií. Skrze toto setkání se propojujeme s dalšími klubíčky na celém světě. Pán opravdu činí zázraky skrze dětskou modlitbu. Tematické hry, písničky jsou nedílnou součástí společného programu. Po setkání jdeme vše odevzdat Pánu na mši svatou. 

Benjamínek

Emauzy – úterý 10 h 

Kontaktní osoba: p. Kramářová, tel.: 608866431

Více: Společenství pro maminky na rodičovské dovolené a jejich děti. Cílem setkání je modlitba, vzájemné sdílení, příprava na nedělní mši svatou - používání liturgie pro děti od nakladatelství Triton. Setkání bude provázet klaun Benjamínek, který nám bude chtít přiblížit misijní tématiku.

Neokatechumenátní společenství

Emauzy, úterý 18 h a sobota 19 h

Kontakní osoba: Jana Řezáčová, tel.: 728740833

Setkání mládeže - Teen spirit (od 13 do 19 let)

Kontaktní osoba: Jan Homola, tel.: 737 005 994  

Klokotská schola

Emauzy – pátek 18 h 

Kontaktní osoba: Jirka Koukal, e-mail: jiri.frantisek.koukal@gmail.com

Společenství Charismatické obnovy (starší skupina)

Emauzy – jednou za měsíc – úterý 16 h

Kontaktní osoba: p. Vojta Janda, tel. 724 883 818

Společenství Charismatické obnovy (mladší skupina)

Emauzy – jednou za měsíc – úterý 16 h

Kontaktní osoba: p. Vojta Janda, tel. 724 883 818

Asociovaní laici

Emauzy – jednou za měsíc – sobota 8.30 - 15 h

Kontaktní osoba: Jirka Koukal, e-mail: jiri.frantisek.koukal@gmail.com

Výuka náboženství na Klokotech

Výuka náboženství probíhá ve farním domě Emauzy takto:

Předškoláci + 1. třída

16.00 - 16.45 h (pondělí)

vyučuje V + V Nádvorníkovi 

2. třída

15.00 - 15.45 h (čtvrtek)

vyučuje V. Votýpková

3. třída 
+ příprava k 1. sv. přijímání

16.15 - 17.00 h (pondělí)

 vyučuje M. Šittová

4. + 5. třída

15.00 - 15.45 h (pátek)

vyučuje M. Šittová

6.-7. třída (AMICI)

15.00 - 15.45 (čtvrtek)

vyučuje V. Tomášová, M. Šittová

Kontakt:
M. Šittová, mobil: 776 707 268
V. Votýpková, mobil: 603 416 826
V. Tomášová, mobil: 608 153 042
V. + V. Nádvorníkovi
J. Pecherová, mobil: 731 139 306

Zkoušky chrámového sboru

Emauzy – čtvrtek 19 h

Kontaktní osoba: Ondřej Šotek, tel.: 736 489 840

Více:Táborský chrámový sbor působí v obou táborských farnostech tj. v Táboře i na Klokotech a navazuje na více než 150 letou tradici táborského chrámového sboru. 
Posláním sboru je především přispívat ke kráse křesťanské bohoslužby a prezentovat hodnoty křesťanské duchovní hudby jak při bohoslužbách, tak při koncertech.

Bližší údaje lze získat na web stránkách:

Možnost přistoupit ke svátosti smíření v kostele

Po – So 16.30 - 17.00 h
Pátek také 17.40 - 19.00 h 
Po předchozí domluvě kdykoliv.

Adorace, výstav Nejsvětější svátosti

Každý pátek 17.40 - 19.00 h 
1. pátek v měsíci 11 - 16.30 h, 17.40 - 19.00 h 

Velká Klokotská křížová cesta

  • Velký pátek 15.30 h
  • Silvestr 21 h

Setkání seniorů

Emauzy – 

Kontaktní osoba: Janka Pecherová, tel. +420 731 139 306

Více: Klokotská farnost zajišťuje každý měsíc setkání seniorů, které si pestrým programem oblíbili farníci z Klokot i okolí. Při přátelském posezení nad kávou či čajem a donesených dobrot sledují různá témata provázená obrazem, často přímo ze současného dění (misie, zájezdy). Nad tématem se domlouvají s P. Karlem Zaiserem OMI, který zajistí pro setkání osobnosti z řad duchovních či sociálních pracovníků či sami farníci navrhnou příští téma.

Posezení u čaje nad Biblí

Emauzy – 

Kontaktní osoba: P. Karel Zaiser, OMI; p. Marešová

Více: Posezení u čaje nad Biblí je příjemně strávený čas, když se každou druhou středu v měsíci scházíme po mši svaté v Emauzích.

Pod laskavým, zasvěceným pohledem P. Karla Zaisera se učíme pronikat do poselství Bible. Odkrývat, jak Bůh skrze ní promlouvá a hledá cestu k člověku. Tématem bývá čtení evangelia, které přísluší k následující neděli. Naším úkolem je vyhledat v textu věty, nebo výrazy, které nás nejvíce osloví, a těm se pak věnujeme.

Takovým pohledem se učíme textům Bible rozumě a nacházet v nich odkaz pro každodenní život.

K dokonalé pohodě přispívá i čaj a dobroty, které obvykle někdo připraví.

 

Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla