Kalendář

Kalendář poutního místa

Hlavní poutě 2022

2. 2. Hromniční pouť otců a matek - 17. 00 mše svatá 

21. 5. Oblátská pouť ke sv. Evženovi a Panně Marii Úsměvu - 11.00 eucharistie

19. 6. Slavnost Božího těla - 10.00 mše svatá a eucharistický průvod

25. 6. Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie -  16.30 modlitba růžence, svátost smíření, 17.00 mše svatá - P. Karl Zaiser, OMI (misionář z Rakouska)
 

Hlavní pouť ke Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie     

11. 8. Varhanní koncert (Ladislav Šotek - varhany a Jana Wilkes - zpěv)

13. 8. 8.00 mše svatá - P. Petr Dombek, OMI (moderátor společné duchovní správy Dolní Bělá)
          10.00 Hlavní mše - Mons. ThLic. David Henzl, generální vikář českobudějovické diecéze
          15.00 Klokotské hodinky se svátostným požehnáním
          17.00 mše svatá - P. Karl Zaiser, OMI (misionář z Rakouska)

14. 8. 10.00 mše svatá - br. Jakub František Sadílek OFM, provinční mistr františkánů
          15.00 Klokotské hodinky se svátostným požehnáním
 

29. 10. Hubertská mše svatá
  

První soboty na Klokotech  květen - říjen

16.30 růženec, svátost smíření, 17 h mše svatá se svátostným požehnáním

7. 5.   Se sv. Josefem, dělníkem         

4. 6.   Z Vigilie ze Slavnosti Seslání Ducha Svatého- mše svatá v 17.00, 18.00 Večer Chval doprovázený            spolčem Hagios

2. 7.   
          

6. 8.   

3. 9.     S P. Martinem Sedloněm OMI   

1. 10. 
 

Duchovní obnovy a pravidelné pobožnosti

Postní DO    
        

Adventní DO

 

Celodenní adorace:             vždy první pátek v měsíci 11.00-16.30, 17.40-19.30 

Páteční adorace:                 každý pátek 17.40-19.30 s možností přistoupit ke svátosti smíření 

Venkovní křížová cesta:      Velký pátek (15. 4.) v 15.30, Silvestr (31. 12.) ve 21.00

 

 

 

 

Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla