Kalendář

Kalendář poutního místa

Hlavní poutě 2018

19. 5. Oblátská pouť (sobota) sv. Evžen de Mazenod, 11 h mše svatá

9. 6. Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 16.30 h modlitba růžence, 17 h mše svatá

15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 17 h mše svatá – P. Martin Sedloň, OMI

17. 8. Vigilie slavnosti Nanebevzetí P. Marie, mše sv. v 17 h – P. Jan Kulhánek

18. 8. Hlavní pouť ke Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

  • 8 h mše svatá s novokněžským požehnáním
  • Hlavní mše v 10 h – Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský
  • 14 h beseda s hostem, 15 h Klokotské hodinky se svátostným požehnáním
  • 17 h mše svatá - P. Mariusz Piwowarczyk, OMI

19. 8. Nedělní mše sv. v 10 h – P. Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.,  arciopat břevnovského kláštera

            15 h Klokotské hodinky se svátostným požehnáním

        1.září 2018 Pouť rodin

První soboty na Klokotech     květen – říjen

*16 h modlitba zpívaných Klokotských hodinek *16.30 růženec, svátost smíření    *17 h mše svatá,             po mši následuje svátostné požehnání a beseda v kostele

5. 5. P. Jaroslav Karas, administrátor Mladé Vožice                        

2. 6. Mons. Adolf Pintíř, kaplan Českého velkopřevorství Maltézského řádu

7. 7. P. Petr Plášil, okrskový vikář v Prachaticích      

4. 8. P. David Mikluš, sekretář diecézního biskupa

1. 9. P. Petr Dombek, OMI, člen společné duchovní správy farností Plasy a Manětín

6. 10. P. Dominik Ettler, farní vikář v Prachaticích

 

Duchovní obnovy a pravidelné pobožnosti

Postní DO                17. 3. – sobota – P. Günther Ecklbauer, OMI, misionář milosrdenství

                          14.30-16 h tematická promluva, poté možnost sv. smíření, 16.30 růženec, 17 h mše svatá

 

Exercicie všedního dne   16. – 18. května (středa-pátek) s P. Martinem Sedloněm, OMI,

                                                                                                          misionářem milosrdenství

 

Adventní DO                       15. 12. – sobota – P. Vlastimil Kadlec, OMI, misionář milosrdenství

                                   14.30-16 h tematická promluva, možnost sv. smíření, 16.30 h růženec, 17 h mše svatá

 

Celodenní adorace                       vždy první pátek v měsíci 11-16.30 h; 17.30-20.30 h (zima do 20 h)

 

Páteční adorace                 každý pátek 17.30-20.30 h (zima do 20 h) s možností přistoupit ke svátosti smíření

 

Venkovní křížová cesta   květen - říjen, poslední pátek v měsíci v 17.45 h,

                                               Velký pátek (30. 3.) v 15.30 h, Silvestr (31. 12.) ve 21 h

 plakátek ke stažení Klokoty 2018

 

 

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla