Kalendář

Kalendář poutního místa

Hlavní poutě 2020

1. 2. Hromniční pouť otců a matek - 17. 00 mše svatá, P. Jan Hamberger

30. 5. Misijní pouť se sv. Evženem de Mazenod - 14.00-19.00

14. 6. Slavnost Božího těla - 10.00 mše svatá a eucharistický průvod

20. 6. Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie - P. Günther Ecklbauer, OMI - misionář     
          milosrdenství, vězeňský kaplan, 16.30 modlitba růžence, svátost smíření, 17.00 mše svatá 
 

Hlavní pouť ke Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie     

14. 8. Vigilie slavnosti Nanebevzetí P. Marie - P. Jan Kulhánek, 17.00 mše svatá

15. 8. 8.00 mše svatá s novokněžským požehnáním
          10.00 Hlavní mše - Mons. Jan Baxant - biskup litoměřický
          14.00 beseda s hostem, 15.00 Klokotské hodinky se svátostným požehnáním
          17.00 mše svatá - P. Tomáš Vyhnálek, OMI

16. 8. Nedělní mše svatá - 10.00 Mons. Aleš Opatrný - teolog a autor duchovní literatury
          15.00 Klokotské hodinky se svátostným požehnáním
 

31. 10. Hubertská mše svatá
  

První soboty na Klokotech  květen - říjen

16.00 modlitba zpívaných Klokotských hodinek, 16.30 růženec, svátost smíření, 17 h mše svatá se     
         svátostným požehnáním

2. 5.   Pouť za nemocné - Mgr. Václav Mikula - trvalý jáhen, nemocniční kaplan v táborské nemocnici 
          15 h přednáška v Emauzích, potom obvyklý program         

6. 6.   Na téma encykliky LAUDATO SI´- P. Dr. theol. Cyril Havel CFSsS, 15.00 program pro rodiny
          s dětmi,potom obvyklý program

4. 7.   Pouť konvertitů - P. Vlastimil Kadlec, OMI - člen společné duchovní správy farností Plasy a Manětín
          
10.30-16.30 Přednáška, sdílení, modlitba chval, občerstvení, mše svatá, 17.00 farní mše svatá 

1. 8.   P. Pavel Němec z Jistebnice - 15.00 přednáška v Emauzích, potom obvyklý program

5. 9.   Jak Bůh mluví k nevěřícím? - P. Martin Sedloň, OMI - misionář milosrdenství 
          14.30 h přednáška v Emauzích, potom obvyklý program

3. 10. P. Karl Zaiser, OMI - misionář z Rakouska
 

Duchovní obnovy a pravidelné pobožnosti

Postní DO    
28. 3.          P. Petr Dombek, OMI - člen společné duchovní správy farností Plasy a Manětín                      
                   14.30-16.00 tematická promluva, poté možnost svátosti smíření, 16.30 růženec, 17.00 mše sv.        

Adventní DO
11.-13. 12. Na cestách Božího Slova - P. Martin Sedloň, OMI - misionář milosrdenství
                   12. 12. ve 14.30-16.00 tematická promluva pro farnost, možnost sv. smíření, 16.30 h růženec,
                   17.00 mše svatá

 

Celodenní adorace:             vždy první pátek v měsíci 11.00-16.30, 17.30-20.00 

Páteční adorace:                 každý pátek 17.30-20.00 s možností přistoupit ke svátosti smíření 

Venkovní křížová cesta:      Velký pátek (10. 4.) v 15.30, Silvestr (31. 12.) ve 21.00

 

Plakátek ke stažení Klokoty 2020

 

 

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla