Kalendář

Kalendář poutního místa

Hlavní poutě 2024

2. 2. Hromniční pouť otců a matek - 17. 00 mše svatá 

2. 6. Slavnost Božího těla - 10.00 mše svatá a eucharistický průvod

8. 6. Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie -  16.30 modlitba růžence, svátost smíření, 17.00 mše svatá - 
 

Hlavní pouť ke Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie     

15. 8. 19.00 Varhanní koncert (Ladislav Šotek - varhany a Jana Wilkes - zpěv)

17. 8. 8.00 mše svatá - P. Ing. Mgr. Jan Kulhánek
          10.00 Hlavní mše - Mons.Mgr. Václav Malý, pomocný biskup pražský
          15.00 Klokotské hodinky se svátostným požehnáním
          17.00 mše svatá - P. Mag. Karl Zaiser (misionář z Rakouska)

18. 8. 10.00 mše svatá - P. Oto Medvec OMI, novokněz
          15.00 Klokotské hodinky se svátostným požehnáním
 

26. 10. Hubertská mše svatá
  

První soboty na Klokotech  květen - říjen

16.30 růženec, svátost smíření, 17 h mše svatá + zpívané mariánské litanie

4. 5.      Mgr. Václav Mikula (nemocniční kaplan) - "Jsme Ježíšovi přátelé?"

1. 6.      Mag. Karl Zaiser, OMI (misionář z Rakouska)

6. 7.     
          

3. 8.   

7. 9.     

5. 10. 
 

Duchovní obnovy a pravidelné pobožnosti

Postní DO   
        

Adventní DO

 

Celodenní adorace:           

Páteční adorace:                 každý pátek 17.40-19.00 s možností přistoupit ke svátosti smíření 

Venkovní křížová cesta:      Velký pátek (29. 3.) v 15.30, Silvestr (31. 12.) ve 21.00

 

 

 

 

Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla