Kalendář

Kalendář poutního místa

Hlavní poutě 2020

1. 2. Hromniční pouť otců a matek - 17. 00 mše svatá, P. Jan Hamberger

30. 5. Omisijní pouť

14. 6. Slavnost Božího těla - 10.00 mše svatá a eucharistický průvod

20. 6. Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie - 16.30 h modlitba růžence, 17 h mše svatá;
          P. Günther Ecklbauer, OMI (misionář milosrdenství, vězeňský kaplan)

14. 8. Vigilie slavnosti Nanebevzetí P. Marie, mše sv. v 17 h 

15. 8. Hlavní pouť ke Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

  • 8 h mše svatá s novokněžským požehnáním
  • Hlavní mše v 10 h – Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický
  • 14 h beseda s hostem, 15 h Klokotské hodinky se svátostným požehnáním
  • 17 h mše svatá - 

16. 8. Nedělní mše sv. v 10 h 

            15 h Klokotské hodinky se svátostným požehnáním

24. 10. Hubertská mše svatá

       

První soboty na Klokotech (květen - říjen)

*16 h modlitba zpívaných Klokotských hodinek *16.30 růženec, svátost smíření    *17 h mše svatá

*po mši následuje svátostné požehnání a beseda v kostele

2. 5.   Pouť za nemocné - Mgr. Václav Mikula (trvalý jáhen, nemocniční kaplan v táborské nemocnici)         

6. 6. 

4. 7.   Pouť konvertitů - P. Vlastimil Kadlec, OMI (člen společné duchovní správy farností Plasy a Manětín)   

1. 8. 

5. 9. 

3. 10. 

 

Duchovní obnovy a pravidelné pobožnosti

Postní DO               28. 3. – sobota – P. Petr Dombek, OMI
                                (člen společné duchovní správy farností Plasy a Manětín)

                          14.30-16 h tematická promluva, poté možnost sv. smíření, 16.30 růženec, 17 h mše svatá

Adventní DO          12. 12. – sobota – 

                          14.30-16 h tematická promluva, možnost sv. smíření, 16.30 h růženec, 17 h mše svatá

 

Celodenní adorace             vždy první pátek v měsíci 11-16.30 h; 17.30-20.00

 

Páteční adorace                 každý pátek 17.30-20.00 s možností přistoupit ke svátosti smíření

 

Venkovní křížová cesta     květen - říjen, poslední pátek v měsíci v 17.45 h,

                                          Velký pátek (10. 4.) v 15.30 h, Silvestr (31. 12.) ve 21 h

 Plakátek ke stažení Klokoty 2020

 

 

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla