Kalendář

Kalendář poutního místa

Hlavní poutě 2023

2. 2. Hromniční pouť otců a matek - 17. 00 mše svatá 

20. 5. Oblátská pouť ke sv. Evženovi a Panně Marii - 11.00 mše svatá s O. Janithem Fernandem, OMI - misionářem se Srí Lanky

27. 5. Zahradni slavnost s Večerem chval - se spolčem Hagios - 17.00 mše svatá, 17.45 Večer chval, 19.00 slavnostní zahájení zahradní slavnosti, 22.30 ukončení

11. 6. Slavnost Božího těla - 10.00 mše svatá a eucharistický průvod

17. 6. Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie -  16.30 modlitba růžence, svátost smíření, 17.00 mše svatá - 
 

Hlavní pouť ke Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie     

10. 8. Varhanní koncert (Ladislav Šotek - varhany a Jana Wilkes - zpěv)

12. 8. 8.00 mše svatá - P. ThLic. Martin Sedloň, OMI (misionář milosrdenství)
          10.00 Hlavní mše - Mons.ThDr. Vlastimil Kročil ph.D., biskup českobudějovické diecéze
          15.00 Klokotské hodinky se svátostným požehnáním
          17.00 mše svatá - P. Mag. Karl Zaiser, OMi (misionář z Rakouska)

13. 8. 10.00 mše svatá - P. Mgr. Tomáš Cyril Havel, Dr.theol. CFSsS
          (kněz, autor a překladatel prací s náboženské pedagogiky)
          15.00 Klokotské hodinky se svátostným požehnáním
 

28. 10. Hubertská mše svatá
  

První soboty na Klokotech  květen - říjen

16.30 růženec, svátost smíření, 17 h mše svatá se svátostným požehnáním

6. 5.      P. Karl Zaiser, OMI (misionář z Rakouska)

3. 6.      P. Jiří Můčka, OMI (administrátor farnosti Tábor-Klokoty)

1. 7.     P. Jiří Můčka, OMI (administrátor farnosti Tábor-Klokoty)
          

5. 8.   

2. 9.     P. Martin Sedloň, OMI (misionář milosrdenství)

7. 10. 
 

Duchovní obnovy a pravidelné pobožnosti

Postní DO   
        

Adventní DO

 

Celodenní adorace:             vždy první pátek v měsíci 11.00-16.30, 17.40-19.00 

Páteční adorace:                 každý pátek 17.40-19.00 s možností přistoupit ke svátosti smíření 

Venkovní křížová cesta:      Velký pátek (7. 4.) v 15.30, Silvestr (31. 12.) ve 21.00

 

 

 

 

Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla