Novinky / události

Hromniční pouť otců a matek na Klokotech

2. 2. 2023 Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromniční pouť otců a matek, mše svatá od 17 h  

Benefiční adventní koncert

11. 12. 2022 Radost pro Zimbabwe. Ve studeném prosincovém odpoledni třetí neděle adventní zazněl v klokotském kostele zpěv Milevského smíšeného a dětského Příležitostného sboru při 2. ZŠ Milevsko. Třetí neděle je trochu speciální, říká se jí neděle radostná.

OČIMA MISIÍ - Zpravodaj oblátské rodiny a Oblátského misijního díla

7. 12. 2022 Zpravodaj 2022/8   OČIMA MISIÍ: Obláti a tváře spravedlnosti Nové číslo zpravodaje Oblátského misijního díla a oblátské rodiny Očima misií se zaměřuje na oblátskou službu JPIC - spravedlnosti, míru a integrity stvoření. 37.

Oblátská pomoc Ukrajině

1. 12. 2022 Na Ukrajině v současnosti působí naši spolubratři misionáři obláti na 11 místech. Některé naše komunity a nám svěřené farnosti se nyní ocitly přímo uprostřed válečných bojů, jde především o domy v Černihivu, Poltavě, Tyvrivu... I tam ale samozřejmě zůstáváme i nadále přítomni spolu s našimi lidmi.

Táborská noclenka

24. 11. 2022

Táborská noclenka

24. 11. 2022

Táborská noclenka

24. 11. 2022

Okružní list (The Letter, 80 min)

23. 11. 2022 Povzbuzením na cestě po skončení letošní Doby stvoření pro Vás může být nový film Okružní list (The Letter, 80 min.), který zprostředkuje setkání s několika lidmi z okrajů světa a s papežem Františkem, který s nimi sdílí názory a hodnoty prezentované v encyklice Laudato si'.
1  2  3  4 ... 20  
Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla