Asociovaní OMI

Oblátští asociovaní

"Rodí se nová skutečnost: některé rodiny, páry, jednotlivci, mladí touží po tom, aby se k nám pevněji přimkli, aby zvláštním způsobem vyjádřili svůj vztah k charismatu. Tento relativně nový jev je znamením doby. My nejsme vlastníky našeho charismatu: to patří církvi. A proto jsme šťastní, že právě laici jsou Bohem voláni k tomu, aby ho s námi sdíleli." (Generální kapitula z r. 1992)

Životní cesta a odkaz svatého Evžena neoslovuje jen řeholníky nebo ty, kteří hledají své životní povolání. Evženova láska k Bohu a k církvi má velkou inspirativní sílu i pro lidi, kteří žijí v rodinách a chodí do běžných zaměstnání. Tito lidé vytvářejí společenství tzv. oblátských asociovaných. Spojují se se společenstvím oblátů a oblátek slibem, ve kterém se vyznávají ze svého vztahu k Ježíši Kristu a k jeho církvi a ve kterém vyjadřují svou touhu být živými svědky Boží bezpodmínečné lásky k lidem ve svých rodinách, v církvi i mimo ni, ale zejména vůči lidem, kteří mají největší důvod o této lásce pochybovat, totiž vůči lidem vyloučeným na okraj lidské a církevní společnosti. Tento slib mohou každoročně obnovovat.

Ke společenství asociovaných patří staří i mladí, svobodní i zadaní, lidé z měst i z vesnic, studovaní i nestudovaní. Schází se v regionálních skupinách. Dvakrát ročně pak mají příležitost setkat se se všemi ostatními asociovanými z Česka a z Německa (na tzv. Eugen-Meetingu a podzimním výročním setkání). Základem setkání je lidské společenství, nechybí ani duchovní program.

Prvních 17 laiků složilo slib v únoru roku 2004. Dnes je nás přes osmdesát, regionálních skupin je v současnosti sedm: pět v Německu (sasko-srbská skupina, skupina z Burlo, hünfeldská skupina, jihoněmecká skupina a tzv. mladí asociovaní z celého Německa) a dvě v Česku. K původní skupině českých asociovaných scházejících se již tradičně kolem oblátské komunity v Táboře - Klokotech se čerstvě přidala i skupina sedmi mladých asociovaných navázaná na komunitu plaskou (první asociace: 1. říjen 2016).
Mladí asociovaní, neboli Maso, jak si ve zkratce říkají, se pravidelně scházejí ke společnému sdílení a prohlubování života v charismatu sv. Evžena. Mají na starosti několik evangelizačních projektů a kromě toho se také snaží o mezinárodní propojení s dalšími členy oblátské rodiny po celém světě, především v rámci naší Středoevropské provincie.

"Charisma sv. Evžena de Mazenod, dar Ducha svatého Církvi, se šíří do celého světa. Někteří laici v sobě rozeznávají povolání, aby se na něm, v souladu se svým životním stavem, podíleli a různými způsoby, které se od sebe mohou lišit podle prostředí a kultury, ho prožívali. Toto charisma pak sdílí v duchu společenství a vzájemnosti mezi sebou a s obláty. Aby mohli intenzivněji prožívat své poslání šíření evangelia podle oblátského charismatu, shromažďují se někteří laici do asociací." (Z Konstitucí a pravidel)

Kontakt:

Jiří Koukal
jiri.frantisek.koukal@gmail.com

P. Günther Ecklbauer, OMI
gunther@oblati.cz 

P. Vlastimil Kadlec, OMI
(mladí asociovaní)
00420 733 755 901
vlastimil@oblati.cz
www.assoziierte-der-oblaten.de

Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla