Zpravodaj OMD

Zpravodaj Očima misií

Zpravodaj Očima misií, který obvykle vychází čtyřikrát ročně, je vedle misijní orace oblátské rodiny, oblátských webových stránek, newsletteru nebo profilů na sociálních sítích dalším ze způsobů, jak informujeme širokou oblátskou rodinu o našem životě a činnosti a jak se pokoušíme její členy mezi sebou propojovat. Každé číslo zpravodaje je tematicky zaměřené. Na základě rozhovorů, příspěvků a zpráv od spolubratří a oblátských asociovaných se snaží přiblížit čtenářům to nejzajímavější z konkrétních misijních témat. Zároveň ale přináší i aktuality z oblátského domova i celého světa.

Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla