Mešní intence

 

LISTOPAD 2018 

  1.11. čtvrtek za všechny duše v očistci
  2.11. pátek za živé a † kněze působící na Klokotech, za živé a † obláty 
    a živé a † dobrodince tohoto poutního místa
  3.11. sobota za † Marii Kaliánkovou a Karla Bigase
     
 5.11. pondělí za † Marii Kuncovou a celou rodinu
 6.11. úterý za † Karla Bartoše, celou rodinu, rodinu Musilovu a duše v očistci
 7.11. středa za † rodiče Knotkovy, živé a † příbuzné a duše v očistci
 8.11. čtvrtek za † Antonína a Anežku Gregorovy, Františka a Ludmilu Kůstkovy
 9.11. pátek za syna Petra Míku
10.11. sobota za Václava Rachače a rodiče z obojí strany a duše v očistci
     
12.11. pondělí za † Vlastu Krátoškovou a manžela Václava a příbuzné
13.11. úterý za Jaroslava Sedláčka, jeho rodiče, rodiče Dvořákovy, syna Pavla,
     a rodinu Říhovu
14.11. středa za † Jana Holíka, rodiče, celý rod a duše v očistci
15.11. čtvrtek za Miloslava Svitáka, za uzdravení
16.11. pátek za † rodiče Vojtovy a Janu Součkovou
17.11. sobota za † Annu Adamovou, rodinu Ratajů, Orálků a Železných
     
19.11. pondělí za † Jaroslava Faru, manželku Marii a oboje rodiče
20.11. úterý za rodinu Štefanovu, Kramolišovu, Cetlovských, Včelákovu a Jana
    Žvachtu
21.11. středa za rodiny Bohuslávkovu, Hrochovu, Kotnauerovu a Chalupovu
22.11. čtvrtek za Jana Hornicha a jeho rod
23.11. pátek za † Zdenu a Františka Zemků, rodinu Zemků a Kozáků
24.11. sobota za Jaroslavu a Rudolfa Kopřivu a rodinu Habartovu
     
26.11. pondělí za živé a † rodiny Vegerovy
27.11. úterý za duše v očistci
28.11. středa za zdar dobrého díla
29.11. čtvrtek za † Zdeňka Krušinu
30.11. pátek na poděkování za živé a † rody Výborných a Červenkových

Každou neděli je mše svatá za farníky.

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla