Mešní intence

ÚNOR 2019 

 1.2. pátek za † Marii Kuncovou a manžela Václava
 2.2. sobota ke cti Ducha sv. a za jeho dary pro naši farnost
 3.2. neděle za zemřelé dárce 
     
 4.2. pondělí za † Karla Bigase, Marii a Josefa Kaliánkovy a † Terezii Trojákovou
 5.2. úterý za zemřelý a živý rod Knotkových
 6.2. středa za † Jaroslava a Marii Zikovy a Juliane Frőmmel
 7.2. čtvrtek za živý a † rod Chvalových, Bernardových, Karasových a duše v očistci
 8.2. pátek za Jaroslavu a Rudolfa Kopřivovy a rodinu Habartovu
 9.2. sobota za † paní Brichovou a Sedláčkovou
     
11.2. pondělí za rodinu Veselských, Kolářovu a duše v očistci
12.2. úterý za † Růženu Vojtovou, manžela a její rodiče
13.2. středa za rodinu Vohradníkovu a Halámkovu, Novákovu a Kmínkovu
14.2. čtvrtek za † Karla Bigase
15.2. pátek za rodiče Křížovských, manžele Holubovy a Ťoupalovy, zetě Pavla
     a celý rod
16.2. sobota za kongregaci OMI
     
18.2. pondělí za † Václava Krátošku, jeho manželku Vlastu a příbuzné
19.2. úterý za † Jaroslava a Jarmilu Veselých a Jarmilu Tenklovou
20.2. středa za † Václava Dřízala, celý rod a duše v očistci
21.2. čtvrtek za † Antonína Prokopa a celý rod
22.2. pátek za P. Zdeňka Čížkovského, OMI, obláty a kněze působící na Klokotech
23.2. sobota za živé a † dobrodince tohoto poutního místa
     
25.2. pondělí za Kongregaci OMI
26.2. úterý za paní Leu Helebrantovou, rodiče a duše v očistci
27.2. středa za rodinu Bohuslávkovu, Hrochovu, Kotnauerovu a Chalupovu
28.2. čtvrtek za † rodinu Máslovu a Bednářovu

 

Každou neděli je mše svatá za farníky.

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla