Mešní intence

PROSINEC 2018 

  1.12. sobota za † Annu Balounovou a členy rodiny
  2.12. neděle za zemřelé dárce 
     
  3.12. pondělí za † Jana Holíka, rodiče, celý rod a duše v očistci
  4.12. úterý za živé a † z rodu Boučkových, Chvalových, Bernardových 
    a duše v očistci
  5.12. středa za † Josefa Košána , celý rod a duše v očistci
  6.12. čtvrtek za osobní posvěcení všech kněží
 7.12. pátek za Jaroslava a Jarmilu Veselých a dceru Jarmilu Tenklovou
 8.12. sobota za kongregaci OMI
 9.12. neděle za zemřelé dárce 
     
10.12. pondělí za † Terezii Trojákovou a Marii Kaliánkovou
11.12. úterý za prarodiče Marii a Vojtěcha Ladunovy, Františka Kolíčka, Jiřího
    Šípa a jejich rodiny a za † Ludmilu Kumičíkovou
12.12. středa za † Jiřího Janoucha 
13.12. čtvrtek za † P. Antoniuse a rodinu Chyškovu
14.12. pátek za † rodiče Vojtovy a celý rod
15.12. sobota za † rodiče Marii a Františka Vocílkovi, syna Františka a celý rod
16.12. neděle za zemřelé dárce 
     
17.12. pondělí za živé a † rodiny Vegerovy
18.12. úterý za rodiny Bohuslávkovu, Hrochovu, Kotnauerovu a Chalupovu
19.12. středa za Marii Peterkovou a celý rod
20.12. čtvrtek za † Antonína a Anežku Gregorovy a duše v očistci
21.12. pátek za † Marii a Josefa Kaliánkovy
22.12. sobota za Miroslava Kotašku, sestru Jarušku a celou rodinu
23.12. neděle za zemřelé dárce 
     
24.12. pondělí Štědrý den
25.12. úterý za zemřelé dárce 
26.12. středa za zemřelé dárce 
27.12. čtvrtek rezerva na zádušní mši 
28.12. pátek za živé a † dobrodince tohoto poutního místa
29.12. sobota za Jaroslava Sedláčka, jeho rodiče, rodiče Dvořákovy, syna Pavla,
     a rodinu Říhovu
30.12. neděle za zemřelé dárce 
31.12. pondělí ke cti Ducha sv. a za Jeho dary pro naši farnost

Každou neděli je mše svatá za farníky.

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla