Mešní intence

LEDEN 2020 

  1.1. ke cti Panny Marie
  2.1. za živé a zemřelé z rodiny Rojíkových
  3.1. za živé a zemřelé z rodiny Gazdových
  4.1. za † Václava Rachače a rodiče z obojí strany
  5.1. 8.30  na úmysl dárce
   
  6.1. za † z rodiny Čerepových 
  7.1. za rodinu Vojtovu a Janu Součkovou
  8.1. za živé a zemřelé z rodiny Prokopových
  9.1. za † Věru Dřízalovou, celý rod a duše v očistci
10.1. za † Vladislava Šmakala, † Lenku a Petra Kováčovy, † Tomáše 
  Břendu a celý rod
11.1. za Pecherovy a Čunderlíkovy, za živé a † příbuzné a známé, duše v očistci,
  za lékaře a zdravotní personál
12.1. 8.30 za † Tomáše Zinka
   
13.1. za † Vladimíra Říhu, Annu a Františka Novotných,
  Jiřinu a Františka Bártovy a celé rodiny
14.1. ke cti sv. Judy Tadeáše
15.1. za Jaroslavu a Rudolfa Kopřivovy a rodinu Habartovu
16.1. za † Karla Bigase
17.1. rezerva na zádušní mši sv.
18.1. za Martu Stejskalovou, Ludvíka Stejskala a rodiče
  z obojí strany
19.1. 8.30 za † Zdeňku Tikalovou
   
20.1. na úmysl dárce
21.1. za obnovu Mariánského sloupu v Praze
22.1. za uzdravení rodových kořenů, za Marii
23.1. za † Václava Břehovského  
24.1. za † rodiče Knotkovy, živé a † příbuzné a duše v očistci
25.1. za Kongregaci OMI
26.1. 8.30 za rodiče Charvátovy, celou rodinu a Martina Šikla
   
27.1. za živé a † dobrodince tohoto poutního místa
28.1. za Jaroslava Sedláčka, jeho rodiče, rodiče Dvořákovy, syna Pavla,
   rodinu Říhovu a celý rod
29.1. za † Hanu Šleovou a členy rodiny
30.1. za † Marii a Josefa Kaliánkovy
31.1. za rodiny Civínovy a Steinitzovy a duše v očistci

 

Každou neděli je mše svatá za farníky.

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla