Mešní intence

LEDEN 2022

 

  1.1. ke cti Panny Marie
  2.1. 8.30 - za rodinu Rojíkovu
   
  3.1. za rodinu Gazdovu
  4.1. za † Jána Petroviče z Bardějova
  5.1. za živé a † členy rodiny Nachtigalovy, Jakoubkovy a Fábikovy
  6.1. za † rodiče Knotkovy, živé a † příbuzné a duše v očistci
  7.1. za † Miladu Kotczovou a duše v očistci
  8.1. za † Mariku Sovovou
  9.1. 8.30 h -za živé a † z rodiny Čerepovy, Ferjovy a Repických
   
10.1. za † Věru Dřízalovou, celý rod a duše v očistci
11.1. za † rodiče Samohejlovy a jejich rodiče
12.1. za † Viliama Sónaka, celý rod a duše v očistci
13.1. za Helenu, Petra a pomoc v těžké životní situaci 
14.1. za † Františka Boháče, jeho ženu Marii a syna Františka
15.1. na poděkování za dožití životního jubilea
  za zdraví, Boží požehnání a pomoc
16.1. 8.30 h - za † Karla Bigase, sestru Veroniku a matku Annu 
   
17.1. za † rodiny Chamrovy, Strnadovy, Vegerovy, Kulhánkovy,
  Maškovy a duše v očistci
18.1. za živé a † členy rodiny Fábikovy, Savické a duše v očistci
19.1. na úmysl dárce
20.1. za Zdeňku Péterovou
21.1. za živé a † členy rodiny Nachtigalovy a za duše v očistci
22.1. za † Petra Vohradníka
23.1. 8.30 h - za † Jaroslava Sedláčka, jeho rodiče, rodiče Dvořákovy,
   syna Pavla, rodinu Říhovu a celý rod
   
24.1. za Boží pomoc pro Petra, Prokopa a jejich rodiny
25.1. za Kongregaci OMI
26.1. za obrácení a uzdravení Ireny
27.1. za živé a † členy rodin Drozdových, Lebedových a Petrových
28.1. za rodinu Marešovu, Kabíčkovu a duše v očistci
29.1. za dobrodince
30.1. 8.30 h - za Jana Krátošku, živou a † rodinu
   
31.1. za dary Ducha svatého pro bratra Antona a za všechny 
  dobrodince rodiny Fábikovy

 

Každou neděli je mše svatá za farníky.

Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla