Mešní intence

KVĚTEN 2023

 1.5. pondělí ke cti Panny Marie a na Její úmysly-st. sv. mše 17 h 
 2.5. úterý za † Václava Košána, celý rod a duše v očistci
 3.5. středa za Mirka Koubka a celou rodinu
 4.5. čtvrtek za osobní posvěcení všech kněží
 5.5. pátek za † Karla Bigase
 6.5. sobota za rodinu Pecherovu
 7.5. neděle 8.30 h - za Marii Strunovou
     
 8.5. pondělí za živý a † rod Chvalových, Bernardových, Karasových
    a duše v očistci
 9.5. úterý za † Martina Hutníka
10.5. středa za nemocné v rodině a ve farnosti
11.5. čtvrtek za rod Rybníčků, Kazdů, Malátů a † Jiřího Broukala
12.5. pátek za živé a † rodiny Křivých a Glaterových
13.5. sobota za † kněze Václava Kaňáka, Josefa Komínka, Václava Žitného
    a Aloise Matulíka
14.5. neděle 8.30 h za uzdravení Martina Douchy
     
15.5. pondělí za živé a † členy rodiny Záveských, Mikešovy, Vlkovy 
    a Pekárkovy
16.5. úterý za Kateřinu a její rodinu
17.5. středa za † Věru Pistulkovou a † manžela Jana
18.5. čtvrtek za † rodiče Knotkovy, živé a † příbuzné a duše v očistci
19.5. pátek za Boží požehnání a ochranu pro Miroslava a jeho rodinu
20.5. sobota rezerva na zádušní mši
21.5. neděle 8 .30 h -za kongregaci OMI - úmrtí sv. Evžena
     
22.5.  pondělí za † rod. Dvořákovy, syna Pavla, rod. Sedláčkovy, syna
    Jaroslava, rod. Říhovu, rod. Samcovu a celý rod
23.5. úterý za rodiče Samohejlovy a rodinu Samohejlovu a Soukupovu
24.5. středa za Petra Ctnostu a † Borise Ctnostu
25.5. čtvrtek za † Marii a Františka Kudrnovy a jejich rodiče
26.5. pátek za živý a † rod Nouskových a duše v očistci
27.5. sobota za dobrodince
28.5. neděle 8.30 h - za † Annu Šotkovou, manžela Ladislava a příbuzné
     
29.5. pondělí ke cti Ducha svatého a za Jeho dary pro naši farnost
30.5. úterý za živé a † z rodin Vomlelových a Koumarových
31.5. středa za † Marii Kaliánkovou

Každou neděli je mše svatá za farníky.

Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla