Mešní intence

DUBEN 2020

 1.4. středa za Vladimíra Říhu, Annu a Františka Novotných, Jiřinu
    a Františka Bártovy a celé rodiny 
 2.4. čtvrtek za rod. Chladovu, Tupých a celé přátelstvo
 3.4. pátek za živé a zemřelé z rodiny Mouchovy, Kloudovy a Žižkovy
 4.4. sobota za Viktora Pálku a Elenu Pálkovou, za Romana a Růženu 
    Vlachovy a dceru Hanu
     
     
 6.4. pondělí za † rodiče Knotkovy, živé a † příbuzné a duše v očistci
 7.4. úterý za † Libora Podzimka
 8.4. středa za † Jaroslava Kubíčka, dvoje rodiče a duše v očistci
 9.4. čtvrtek Zelený čtvrtek
 10.4. pátek Velký pátek
 11.4. sobota Bílá sobota
     
     
 13.4. pondělí Velikonoční pondělí
14.4. úterý za Annu Musilovou, celou rodinu a rodinu Bartošovu 
15.4. středa za Jaroslavu a Rudolfa Kopřivovy a rod. Habartovu
16.4. čtvrtek za † Ivanu Janušovou a Ladislava Raindla a celou rodinu
17.4. pátek za † Karla Bigase, matku Annu a sestru Veroniku
18.4. sobota za živé a † členy rodiny Pecherovy a Čunderlíkovy, všechny příbuzné
    a známé, za lékaře a zdravotní personál a za duše v očistci
19.4. neděle 8.30 za duše v očistci a obrácení hříšníků
     
20.4. pondělí za Marii, Jana a Ludmilu Záveských, rodinu Mikešovu
    a Pekárkovu
21.4. úterý ke cti sv. Judy Tadeáše
22.4. středa za živé a † rodiny Vegerovy, Maškovy, Strnadovy, Chamrovy
    a Kulhánkovy
23.4. čtvrtek za poděkování a úmysly Panny Marie
24.4. pátek za rodinu Zadražilovu 
25.4. sobota za Libora Nováka a celou rodinu
26.4. neděle 8.30 za pí Slunečkovou, která se dožívá 90 let
     
27.4. pondělí za živé a † dobrodince
28.4. úterý za rodinu Dvořákovu, syna Pavla, rodinu Sedláčkovu, syna Jaroslava,
    rod. Říhovu a celý rod
29.4. středa za Vladimíra Říhu, Annu a Františka Novotných, Jiřinu a Františka
    Bártovy a celé rodiny
30.4. čtvrtek za † rodinu Máslovu a † rodinu Bednářovu

 

Každou neděli je mše svatá za farníky.

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla