Mešní intence

BŘEZEN 2021

 1.3. pondělí - za požehnání pro Tomáška, jeho maminku, rodinu Laurynovu
    a rodinu Košánovu
 2.3. úterý za † Ludmilu Heřmánkovou a rodinu Heřmánkovu
 3.3. středa za † rodiče Filipovy a Šnajdovy, jejich † děti a † rodiče Hákovy 
 4.3. čtvrtek za † Natalii Balážovou, celý živý a † rod
 5.3. pátek za † Tomáše Michaloviče ml., celý živý a † rod
 6.3. sobota za živé a † z rodu Chvalových, Bernardových a Karasových
 7.3. neděle 7.30 h - za zdraví Františka Šmause a za poděkovaní za všechny
    Boží milosti
    8.30 h - za † Marii a Josefa Podzimkovy a celý rod
     
 8.3. pondělí za živé a † rodiny Chamrovy, Vegerovy, Strnadovy
    Kulhánkovy, Maškovy a duše v očistci
 9.3. úterý za Jaroslavu a Rudolfa Kopřivovy a rodinu Habartovu
10.3. středa za † rodinu Trešlovu a duše v očistci
11.3. čtvrtek za uzdravení a úspěšnou operaci bratra Petra
12.3. pátek za Boží požehnání pro Marii a její rodinu
13.3. sobota za živé a † rodiny Pecherových, Čunderlíkových, všechny příbuzné 
    a známé, za lékaře, zdravotníky a duše v očistci
14.3. neděle 7.30 - za rodinu Šmausovu, Královu, Houfkovu, Korbelovu , za celý
    živý a + rod a za všechny duše, na něž nikdo nepamatuje
    8.30 - za † Hanu Součkovou a celý rod
     
15.3. pondělí za živé a † z rodiny Gazdovy
16.3. úterý za rodiče Müllerovy, Chýlovy a duše v očistci
17.3. středa za † rodiče Hejdovy, dceru a syna, za † manžela
    a zetě Josefa a Boží požehnání pro celou rodinu
18.3. čtvrtek za † Josefa Kaliánka a Marii Kaliánkovou
19.3. pátek za † rodiče Knotkovy, živé a † příbuzné a duše v očistci
20.3. sobota rezerva na zádušní mši
21.3. neděle 7.30 - za † Marii Šmausovou a rod Cirmanů
    8.30 - za † Marii Kuncovou, manžela Václava a celý rod
     
22.3. pondělí za Boží požehnání pro kněze, pro rodiny a za duše v očistci
23.3. úterý za rodinu Peterkovu a duše v očistci
24.3. středa ke cti Panny Marie a na Její úmysly
25.3. čtvrtek za živou a zemřelou rodinu Šimákovu a Vachovu
26.3. pátek za † rodiče Dvořákovy, syna Pavla, rodiče Sedláčkovy, 
    syna Jaroslava, rodinu Říhovu a celý rod
27.3. sobota za živé a † dobrodince
28.3. neděle 7.30 - za Josefa a Marii Staňkovy a celý rod
    8.30 - za † paní Vopravilovou, celý rod a duše v očistci
     
29.3. pondělí za † rodiny Chamrovy, Strnadovy, Vegerovy, 
    Kulhánkovy a duše v očistci
30.3. úterý za živé a † z rodiny Gazdovy 
31.3. středa za Marii Boumovou a celý živý a † rod

 


Každou neděli je mše svatá za farníky.

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla