Mešní intence

ŘÍJEN 2022

 

  1.10. sobota za živou a † rodinu Pistulkovu, Červenkovu a zdraví
    vnoučka Vítka
  2.10. neděle 8.30 h - za † rodiče Knotkovy, živé a † příbuzné a duše v očistci
     
  3.10. pondělí za † Annu Zaymlovou, manžela a celý rod
  4.10. úterý požehnání za živé a † kněze, obrácení hříšníků a duše v očistci
  5.10. středa za Jaroslava a Josefa Švejdovy a za Františka Havla
  6.10. čtvrtek za živou a † rodinu   
  7.10. pátek za rodinu Klímovu
  8.10. sobota za † Ladislava Šotka, jeho manželku a příbuzné
  9.10. neděle 8.30 h - ke cti Panny Marie a na Její úmysly
     
10.10. pondělí za manžele Kubištovy, syna Josefa, manžele Kalvodovy
    a MUDr. Hrubého
11.10. úterý za Jana Smyčku a rodinu Smyčkovu
12.10. středa za Emanuela Krcha, manželku Anastázii, rodiče  a dceru Marii
13.10. čtvrtek na úmysly dárce a za mír v Evropě
14.10. pátek za rod. Mládkovu, Šůnovu, Vítovu, celé rody a duše v očistci 
15.10. sobota za † Marii Voštovou 
16.10. neděle 8.30 h - za † Jana Krátošku, jeho manželku a rodinu
     
17.10. pondělí za † Václava Kunce a manželku Marii
18.10. úterý za † Františka Boháče, jeho rodiče a celý rod
19.10. středa za † manžele Kopřivovy, rod. Bláhovu a Kopřivovu, 
    Koblicovu, za živou rod. Vitouškovu
20.10. čtvrtek za dobrodince tohoto poutního místa
21.10. pátek na úmysl dárce
22.10. sobota za Jiřího Helmu a jeho rod, Jiřinu a Františka Soukupových
    a jejich rod a za Marii a Jaroslava Hamtágovy
23.10.  neděle 8.30 h - za † Růženu a Josefa Vojtovy
     
24.10.  pondělí za † Františka Peterku, celý rod a duše v očistci
25.10.  úterý za † Stanislava Rytíře, jeho rodiče a rodiče Vrbovy 
26.10. středa za † rodiče Samcovy a celý rod
27.10. čtvrtek za † Vlastu Krátoškovou, † manžela Václava a † syna Jana
28.10. pátek za † Venouška Zadražila                 st. sv., mše sv. 17 h
29.10.  sobota Hubertská - za myslivce, lesníky a jejich rodiny
30.10. neděle 8.30 h - za † Marii Marešovou a jejího manžela
     
31.10. pondělí za † rodiny Chamrovy, Vegerovy, Strnadovy, Kulhánkovy,
    Maškovy a duše v očistci

Každou neděli je mše svatá za farníky.

Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla