Mešní intence

ČERVEN 2019 

 1.6. sobota za Bedřišku Friedlovou (16. výročí úmrtí), Jarušku Friedlovou (35 let),
    Antonína Friedla a Terezii Chmelovou
     
 3.6. pondělí za Boží požehnání a ochranu pro Anetu, Davida a Adámka
 4.6. úterý za † kněze Václava Kaňáka, Josefa Komínka a Václava Žitného
 5.6. středa za manžele Kroužkovy, manžele Vandrovcovy a syna Toníka
 6.6. čtvrtek na úmysl dárce
 7.6. pátek za † Květku Košánovou, celý rod a duše v očistci
 8.6. sobota ke cti Ducha sv. a za Jeho dary pro farnost
     
 10.6. pondělí na úmysl dárce
 11.6. úterý za † Jiřího Pavlíčka
 12.6. středa za Marii Podlahovou, jejího manžela, dceru Marii, syna Ladislava
    a rodiče z obojí strany
 13.6. čtvrtek za Kongregaci OMI
 14.6. pátek za † MUDr. Františka Balouna, členy rodiny a celý rod
 15.6. sobota rezerva na zádušní mši sv.
     
17.6. pondělí za † Ladislava Hejdu, Josefa Novotného a jejich rodiče
18.6. úterý za † Jarmilku Sovovou a Františka Kadlece
19.6. středa za † - Študlarová, Pavlasová, Bínová, pan Kratochvíl a Bláha
20.6. čtvrtek za všechny duše v očistci
21.6. pátek za † Ludmilu Liškovou, Josefa Lišku, rodinu Lišků, Kozáků a Lisů
22.6. sobota za živé a † členy rodin Valášků, Veselých a Jonesů
     
24.6. pondělí za † Josefa Kaliánka
25.6. úterý za † pí Ševčíkovou a její rodiče
26.6. středa za živé a † dobrodince tohoto poutního místa
27.6. čtvrtek za † Jana Samce, manželku a rodinu Kolářovu
28.6. pátek za † Pavla Dvořáka, rodiče z obojí strany a celý rod
29.6. sobota za osobní posvěcení všech kněží

Každou neděli je mše svatá za farníky.

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla