Mešní intence

ČERVENEC 2024

 

 1.7. pondělí za † Margitu Kalmanovou a dceru Zuzanu
 2.7. úterý za Marii Škáchovou
 3.7. středa za živé a † kněze, obrácení hříšníků a duše v očistci
 4.7. čtvrtek na úmysly dárce a za Kristovu církev
 5.7. pátek státní svátek - mše v 17 h na úmysl dárce 
 6.7. sobota státní svátek - mše v 17 h, za † rodiče Jarolímkovy
    a celý rod
 7.7. neděle 8.30 h - za † Václava Markvarta a celou rodinu, Pivoňkovu,
    Novotných, Švecovu, Pravečkovu, Oldřicha Průchu a duše v očistci
     
 8.7. pondělí za † Josefa a Soňu Fialovy a celý rod
 9.7. úterý za † Dezidera Harvana a celý rod a duše v očistci,
    odpočinutí v pokoji
 10.7. středa za † manžele Součkovy, rodinu Jůzovu a Bartáčkovu
 11.7. čtvrtek na úmysl dárce
 12.7. pátek za † Jana Novotného, sestru Marii s manželem 
    a rodiče
 13.7. sobota za † ing. Antonína Fejfara
 14.7. neděle 8.30 h - za † Karla Podzimka a jeho rod
     
 15.7. pondělí za † rodinu Zadražilovu a Touškovu
 16.7. úterý za † rodiče Knotkovy, živé a † příbuzné a duše v očistci 
 17.7. středa za rodiče Hlinákovy a duše v očistci
 18.7. čtvrtek za † Jiřího Čapa a duše v očistci
 19.7. pátek za živé a † kněze, obrácení hříšníků a duše v očistci
 20.7. sobota rezerva na zádušní mši
 21.7. neděle 8.30 h - za † Libora Podzimka a jeho rod
     
 22.7. pondělí za rodiny Žalských, Purchartovu, Ledvinkovu, Kurcovu,
    Loudovu, Novákovu a Skalníkovu
 23.7. úterý na úmysl dárce
 24.7. středa za † Jaroslava a Anastázii Potměšilovy
 25.7. čtvrtek za † Annu a Františka Novákovy a celý živý a † rod
 26.7. pátek za † rodiče Dvořákovy, syna Pavla, rodiče Sedláčkovy,
    syna Jaroslava, rod. Samcovy, rod. Říhovy a celý rod
 27.7. sobota za dobrodince
 28.7. neděle 8.30 h - za † Růženu a Josefa Vojtovy a jejich rod
     
 29.7. pondělí za živý a † rod Chvalových, Bernardových, Karasových 
    a duše v očistci
 30.7. úterý za † Marii Voštovou a celý rod
 31.7. středa na úmysl dárce

Každou neděli je mše svatá za farníky.

Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla