Mešní intence

ÚNOR 2023

 

 1.2. středa za Jana, Alžbětu a Anežku Plachých
 2.2. čtvrtek ke cti Ducha sv. a za Jeho dary pro naši farnost
 3.2. pátek za živé a † členy rodiny Říhovy a jejich požehnání
 4.2. sobota za † Milana Stěhulu a jeho rod, za † rodiče Marii
    a Františka Mikulandovy
 5.2. neděle 8.30 - za † Marii a Františka Šmausovy a celý rod
     
 6.2. pondělí za † rodinu Bohuslávkovu, Kotnauerovu, Chalupovu a Hrochovu
 7.2. úterý za živé a † z rodu Chvalových, Bernardových, Kolářových
    a duše v očistci
 8.2. středa a † Karla Bartoše, jeho manželku Marii, rodiče Musilovy, 
    dva syny a celý rod
 9.2. čtvrtek za Boží požehnání, zdraví a ochranu P. Marie pro rodiny
    Kubovských, Rytířovu a Davidovu
10.2. pátek za Marii Ratajovou, celý rod a duše v očistci
11.2. sobota za † Radka Rychtaříka
12.2. neděle 8.30 - za † Josefa a Růženu Vojtovy
     
13.2. pondělí za † rodiče Knotkovy, živé a † příbuzné a duše v očistci
14.2. úterý za Miroslavu a Evžena Bočkovy, živou a † rodinu
15.2. středa za † rodiče Křížovských, manžele Holbovy, manžele Ťoupalovy,
    zetě Pavla a celý rod
16.2. čtvrtek za † Jaroslava a Jarmilu Veselých a Jarmilu Tenklovou
17.2. pátek za kongregaci OMI (církev. schv. kongr.)
18.2. sobota za † Václava Krátošku a manželku Vlastu
19.2. neděle 8.30 - za † Libora Podzimka
     
20.2. pondělí rezervace
21.2. úterý za † Václava Dřízala, celý rod a duše v očistci
22.2. středa za o. Zdeňka, obl. kněze a kněze působící na Klok.   
    (Popeleční středa)
23.2. čtvrtek za  živou a † rodinu Prokopovu, Čerepovu, Rojíkovu
    a Perglerovu 
24.2. pátek za Miladu Mičanovou, † manžela, rodiče z obojí strany
    a duše v očistci
25.2. sobota za dobrodince
26.2. neděle 8.30 - za † Leu Helebrantovou, celý rod a duše v očistci
     
27.2. pondělí za † z rodiny Veselských, Kolářovy, Landovy a duše v očistci
28.2. úterý za † manžela, rodiče Hejdovy, syna a dvě dcery, zetě Mirka
    a celou rodinu

Každou neděli je mše svatá za farníky.

Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla