Mešní intence

DUBEN 2019 

 1.4. pondělí za † Marii Kuncovou a manžela Václava
 2.4. úterý za † Václava a Annu Zemanovy, syna Karla a celý rod
 3.4. středa za rodiče Vachovy, rodiče Petráňkovy a syna Jarku
 4.4. čtvrtek za všechny † z rodiny Gazdovy
 5.4. pátek za † paní Davidovou a její rodiče
 6.4. sobota za živé a † členy rodiny Chvalovy, Bernardovy, Karasovy
    a duše v očistci
     
 8.4. pondělí za rodinu Vojtovu z Náchoda
 9.4. úterý za † rodinu Sedloňovu, Frostovu, Janu a Bohumila Svobodovy
 10.4. středa za † Růženu a Alexandra Trešlovy a jejich dceru s vnukem
 11.4. čtvrtek za Marii Peterkovou, celou rodinu a duše v očistci
 12.4. pátek ke cti sv. Judy Tadeáše
 13.4. sobota zádušní mše sv. za Evu Bohuňkovou rozenou Javůrkovou
 14.4. neděle za † Růženu Rachačovou, v den jejích nedožitých 80tin, 3 roky od úmrtí
     
15.4. pondělí za † Františka Frejlacha, bratra Jana a celý rod
16.4. úterý na úmysl dárce a duše v očistci
17.4. středa za rod. Burdovu, Kurandovu a duše v očistci
18.4. čtvrtek                                                                   Zelený čtvrtek
19.4. pátek                                                                      Velký pátek
20.4. sobota za živé a † dobrodince tohoto poutního místa    Bílá sobota
21.4. neděle za † dárce 
     
22.4. pondělí                                                          Velikonoční pondělí
23.4. úterý za uzdravení dcery Jitky
24.4. středa za všechny Jiří v rodině
25.4. čtvrtek za Václava, Annu a Venouška Zadražilovy
26.4. pátek za Jaroslavu a Rudolfa Kopřivovy a rodinu Habartovu
27.4. sobota na úmysl dárce
     
29.4. pondělí za rodiče Dvořákovy, syna Pavla, rodiče Sedláčkovy, syna Jaroslava
    celý rod a rodinu Říhovu
30.4. úterý za † Vladimíra Říhu, Annu a Františka Novotných a Jiřinu a Františka
    Bártovy

 

Každou neděli je mše svatá za farníky.

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla