Mešní intence

ÚNOR 2024

 1.2. čtvrtek na úmysl dárce
 2.2. pátek ke cti Ducha sv. a za Jeho dary pro naši farnost
 3.2. sobota za † rodinu Bohuslávkovu, Kotnauerovu, Chalupovu 
    a Hrochovu
 4.2. neděle 8.30 - ke cti sv. Judy Tadeáše
     
 5.2. pondělí za uzdravení
 6.2. úterý za † Annu Hrežovou
 7.2. středa za živé a † z rodu Chvalových, Bernardových a Karasových
 8.2. čtvrtek za † manžele Bartošovy, rodiče Musilovy, dva syny a celý rod
 9.2. pátek za † rodiče Civínovy, Steinitzovy, † příbuzné a duše v očistci
10.2. sobota na úmysl dárce
11.2. neděle 8.30 - za rod. Hlinákovu,  Pláteníkovu a duše v očistci 
     
12.2. pondělí za rodiče Kalafutovy, Marii a Františka
13.2. úterý za † a živé kněze, za duše v očistci, za obrácení hříšníků
14.2. středa za † rodinu Veselských, Kolářovu, Lanovu a duše v očistci
15.2. čtvrtek za rodiče Křížovských, manžele Holbovy, manžele Ťoupalovy,
    zetě Pavla a celý rod
16.2. pátek za rodinu Janouškovu
17.2. sobota za kongregaci OMI
18.2. neděle 8.30 - za † Václava Krátošku, manželku Vlastu a † syna Jana
     
19.2. pondělí za † Jaroslava a Jarmilu Veselých a Jarmilu Tenklovou
20.2. úterý za † rodinu Strnadovu, Maškovu, Chamrovu, Kulhánkovu,
    Vegerovu a duše v očistci
21.2. středa za † Václava Dřízala, celý rod a duše v očistci
22.2. čtvrtek za o. Zdeňka, živé a † obláty a kněze působící na Klokotech
23.2. pátek za † Antonína Prokopa a celý  živý a † rod a duše v očistci
24.2. sobota za dobrodince
25.2. neděle 8.30 - za † Leu Helebrantovou, celý rod a duše v očistci
     
26.2. pondělí za Boží požehnání a dar zdraví pro Janu a její rodinu
27.2. úterý zádušní mše sv. za Petra Skálu
28.2. středa za † rodinu Vohradníkovu, Halámkovu, Šulcovu a duše v očistci
29.2. čtvrtek zádušní mše sv. za Soňu Fialovou

 

 

Každou neděli je mše svatá za farníky.

Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla