Mešní intence

PROSINEC 2019 

 

 1.12. neděle 7 h - za 42. mechanizovaný prapor svatováclavský a všechny jeho 
    příslušníky
     
 2.12. pondělí za † Michala Sokola, za rodinu Havelovu a Rusinovu  
 3.12. úterý za † Magdalenu Soóšovou
 4.12. středa za † Jiřího Janoucha
 5.12. čtvrtek za osobní svatost všech kněží
 6.12. pátek za † Františka a Annu Hálovy a čtyři dcery s rodinami
 7.12. sobota za † rodiče Marii a Františka Vocílkovy a † syna Františka
 8.12. neděle 7 h - Ke cti P. Marie, za obrácení národa, pokoj a mír ve světě
     
 9.12. pondělí za Jaroslava a Jarmilu Veselých a Jarmilu Tenkovou 
10.12. úterý za rodiče Vojtovy a celý rod 
11.12. středa za † Josefa Košána, celý rod a duše v očistci
12.12. čtvrtek za živý a zemřelý rod Civínových a Steinitzových
13.12. pátek za rodiny Říhovu, Novotných, Bártovu, Procházkovu,
    Nagy a Nouskovu
14.12. sobota za zemřelou rodinu
15.12. neděle 7 h - za farnost   v 10 h - za † Jaroslava Hrstku a celou rodinu
     
16.12. pondělí za živé a † rodiny Vegerovy, Maškovy, Strnadovy, 
    Chamrovy, Kulhánkovy
17.12. úterý za † rodinu Bohuslávkovu, Hrochovu, Kottnauerovu a Chalupovu
18.12. středa za Miroslava Kotašku, rodiče a za Jaroslavu Vrtiškovou
19.12. čtvrtek za Marii Peterkovou, celý rod a duše v očistci
20.12. pátek za živé a † z rodu Chvalových, Bernardových, Karasových 
    Kolářových a duše v očistci
21.12. sobota za živé a † dobrodince
22.12. neděle 7 h - rorátní za † Barboru Čerepovu a celý rod
     
23.12. pondělí za † rodiče Knotkovy, živé a † příbuzné a duše v očistci
24.12. úterý Štědrý den
25.12. středa I. svátek vánoční
26.12. čtvrtek II. svátek vánoční - sv. Štěpána
27.12. pátek za † Karla Bigase a Marii Kalijánkovou a Terezii Trojánkovou
28.12. sobota za † rodiče Sedláčkovy, syna Jaroslava, rodiče Dvořákovy  
    a syna Pavla, celý rod a rodinu Říhovu
     
30.12. pondělí na úmysl dárce 
31.12. úterý ke cti Ducha sv. a za Jeho dary pro naši farnost

 
Každou neděli je mše svatá za farníky.

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla