Mešní intence

ŘÍJEN 2019 

1.10. úterý Na úmysl dárce
2.10. středa Za † rodiče Knotkovy, živé a † příbuzné a duše v očistci
3.10. čtvrtek Za rodiče Müllerovy a Chýlovy
4.10. pátek Za Františka Veselého, celý rod a duše v očistci
5.10. sobota Za živé a † rodiny Vegerovy,Maškovy,Strnadovy, Chamrovy, Kulhánkovy
     
7.10. pondělí Ke cti Panny Marie a na její úmysly
8.10. úterý Za † Ladislava Šotka a manželku Annu
9.10. středa Za živé a † z rodu Chvalových, Bernardových, Karasových, Kolářových
    a duše v očistci
10.10. čtvrtek Za rodinu Tomášovu, Mikotovu, Holubovu, Skálovu a za nenarozené děti
11.10. pátek Za † Annu Adamovou, rodinu Ratajů, Orálků a Frühaufů
12.10. sobota Za všechny živé a † obyvatele Horek
12.10. neděle 8.30 Za Zdeňku Péterovou a za její zdraví
14.10. pondělí Za † Ludmilu a Josefa Lišků, rodinu Lišků a Lisů
15.10. úterý Za Jana Smyčku a rodinu Smyčkovu, Samohejlovu a Havlíčkovu
16.10. středa Zádušní mše za Václava Svatka
17.10. čtvrtek Za rodinu Vítovu, Šůnovu, Mládkovu, Švecovu, Šedivých a duše v očistci
18.10. pátek Za † rodiče Boháčovy a jejich syna Františka
19.10. sobota Za rodinu Kotaškovu, Máchalovu a Vrtiškovu
     
21.10. pondělí Za † Jaroslava Brtku a celý rod
22.10. úterý Za duše v očistci a obrácení hříšníků
23.10. středa Za rodinu Tomášovu, paní Černou, za kmotřence Evu, Járu, Péťu a Standu
24.10. čtvrtek Za rodinu Klímovu, Matulovu, Porubkovu a duše v očistci
25.10. pátek Za † Zdenu a Františka Zemků, rodinu Zemků a Kozáků
26.10. sobota Hubertská mše za myslivce, hajné, lesní zaměstnance a jejich rodiny
     
28.10. pondělí Za živé a † dobrodince
29.10. úterý Za rodiče Vojtovy, Janu Součkovou a celý rod
30.10. středa Ke cti sv. Tadeáše
31.10. čtvrtek Za rodiny Branštýlovu, Sedláčkovu, Kotherovu, Dvořákovu, Radostovu

 

 

Každou neděli je mše svatá za farníky.

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla