Mešní intence

KVĚTEN 2021

 1.5. sobota st. svátek - mše sv. v 17 h, ke cti Panny Marie a na Její úmysly
 2.5. neděle 8.30 - za Karla Brože, rod. Brožovu a Kolmanovu
     
 3.5. pondělí za Josefa Vojtu a celý rod
 4.5. úterý za † Václava Košána, celý rod a duše v očistci
 5.5. středa za † Pavla Nováka, celou rodinu a nemocného syna Jana
 6.5. čtvrtek za osobní posvěcení všech kněží
 7.5. pátek za živé a † rodiny Křivých, Glatterových a Prchlých
 8.5. sobota st. svátek - mše sv. v 17 h,  za † rodiče Knotkovy, živé a † příbuzné
    a duše v očistci
 9.5. neděle 8.30 h - za Václav a Annu Zemanovy, syna Karla a celý rod
     
10.5. pondělí za živé a † rodiny Vegerovy, Strnadovy, Maškovy, Chamrovy,
    Kulhánkovy a duše v očistci
11.5. úterý za † rodinu Bohuslávkovu, Hrochovu, Chalupovu a Kottnauerovu
12.5. středa za Boží požehnání pro kněze, pro rodiny a duše v očistci
13.5. čtvrtek za † kněze Václava Kaňáka, Josefa Komínka, Václava Žitného
    a Aloise Matulíka
14.5. pátek za † Jana Kotašku a Jaroslavu Vrtiškovou
15.5. sobota zádušní mše za Stanislava Horniše
16.5. neděle 8.30 h - za živé a † obyvatele Horek
     
17.5. pondělí za † Věru Pistulkovou a manžela Jana
18.5. úterý za Jaroslavu a Rudolfa Kopřivovy a rodinu Habartovu
19.5. středa za živé a † dobrodince Klokot
20.5. čtvrtek za † rodiče Dvořákovy, syna  Pavla, rodiče Sedláčkovy,
    syna Jaroslava, za rodinu Říhovu a celý rod, 
21.5. pátek za kongregaci OMI
22.5. sobota za rodinu Mládkovu, Šůnovu, Švecovu, Vítovu, Šedivých,
    Vopičkovu a duši v očistci
23.5.  neděle 8.30 h - ke cti Ducha sv. a za Jeho dary pro naší farnost
     
24.5. pondělí za † rodiny Podlahovy, Rachačovy a Sládkovy
25.5. úterý za † Marii a Františka Kudrnovy a jejich rodiče
26.5. středa za Ladislava Srba, jeho rodiče a babičku Annu Melkovou
27.5. čtvrtek za † Annu Šotkovou, manžela Ladislava a příbuzné
28.5. pátek za † Davida Stypku a všechny pozůstalé
29.5. sobota za kongregaci OMI
30.5. neděle 8.30 h - za rodinu Kabíčkovu a Marešovu a duše v očistci
     
31.5. pondělí za † Marii Kaliánkovou


Každou neděli je mše svatá za farníky.

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla