Mešní intence

KVĚTEN 2022

 

 1.5. neděle 8.30 h - ke cti Panny Marie a na Její úmysly
     
 2.5. pondělí na úmysl dárce
 3.5. úterý za † Václava Košána, celý rod a duše v očistci
 4.5. středa za † Ludmilu Vančatovou a duše v očistci
 5.5. čtvrtek za † Jiříka a Romana Jiříčků, rodiny Jiříčků, Vojtů a Skluzáčků
 6.5. pátek za † Lenku Strakatou, Marii Lejskovou, Libora Šmahlíka
    a duše v očistci
 7.5. sobota za živé a † rodiny Křivých a Glatterových
 8.5. neděle 8.30 h - za Karla Brože, rod. Brožovu a Kalmanovu
     
 9.5. pondělí za † rod. Bohuslávkovu, Kottnauerovu, Chalupovu a Hrochovu
10.5. úterý za † rodiny Podlahovy, Rachačovy a Sedláčkovy
11.5. středa za Miroslava Kotašku a celou zemřelou rodinu
12.5. čtvrtek zádušní mše sv. za Vlastu Broumovou
13.5. pátek za † kněze Václava Kaňáka, Josefa Komínka, Václava Žitného
    a pátera Aloise
14.5. sobota zádušní mše sv. za † Jitku Pitulkovou
15.5. neděle 8.30 h - za živé a † z rodu Nouskových a duše v očistci
     
16.5. pondělí za živou a † rod. Sónakovu, Blahovu a duše v očistci
17.5. úterý za Anetu, Davida a Adámka
18.5. středa za † Věru Pistulkovou a † manžela Jana
19.5. čtvrtek za † Marii a Františka Kudrnovy a jejich rodiče
20.5. pátek za † rod. Bohuslávkovu, Kottnauerovu, Chalupovu a Hrochovu
21.5. sobota za kongregaci OMI
22.5.  neděle 8.30 h - za rod. Dvořákovy, syna Pavla, rod. Sedláčkovy,
    syna Jaroslava, rod. Říhovu a celý rod
     
23.5. pondělí za † rodiny Chamrovy, Vegerovy, Strnadovy, Kulhánkovy,
    Maškovy a duše v očistci
24.5. úterý za Václava Slavíka, jeho rodiče a za Annu a Štěpána Šimákovy
25.5. středa za Ladislava Srbu, jeho rodiče a babičku Annu Melkovou
26.5. čtvrtek za † rodiče Knotkovy, živé a † příbuzné a duše v očistci 
27.5. pátek za † Annu Šotkovou, manžela Ladislava a příbuzné
28.5. sobota za živou a † rodinu Pecherovu a Čunderlíkovu, za všechny živé 
     a † příbuzné a známé, lékaře, zdravotníky, duše v očistci a celý svět
29.5. neděle 8.30 h - zádušní mše sv. za † Zdenku Prylovou
     
30.5. pondělí za † Marii a Josefa Kaliánkovy
31.5. úterý za Stanislava Samohejla, manželku Růženu, rodinu
    Samohejlovu a Soukupovu

 

Každou neděli je mše svatá za farníky.

Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla