Mešní intence

PROSINEC 2020

 1.12. úterý za † Helenu Lánovou
 2.12. středa za Stanislava Rytíře, rodinu Rytířovu a Vrbovu
 3.12. čtvrtek za rodinu Svobodovu, syna Antonína, rodiče Maškovy
    a dceru Marii
 4.12. pátek za osobní posvěcení všech kněží
 5.12. sobota za † rodiče Marii a Františka Vocílkovy, † syna Františka a celý rod
 6.12. neděle 8.30 h - za všechny živé a † obyvatele Horek
     
 7.12. pondělí za † Jaroslava a Jarmilu Veselých a Jarmilu Tenklovou 
 8.12. úterý za † Josefa Košána, celý rod a duše v očistci
 9.12. středa za † rodinu Bohuslávkovu, Hrochovu, Kottnauerovu a Chalupovu
10.12. čtvrtek za Josefínu Brandenburgovou a celý živý a † rod
11.12. pátek za Stanislava Michaloviča a celý živý a † rod
12.12. sobota za † manžela Václava Zimu a žijící rodinu
13.12. neděle 8.30 h - za rodinu Charvátovu a Hotmarovu
     
14.12. pondělí za Františka a Marii Šimkovy, za Václava a Emilii Šimkovy a celý rod
15.12. úterý za Miroslava Kotašku a celou rodinu
16.12. středa zádušní mše za † Tomáše Břendu
17.12. čtvrtek za Marii Peterkovou 
18.12. pátek za živý a † rod Chvalových, Bernardových a Karasových 
19.12. sobota za † Josefa a Marii Kaliánkovy, Karla Bigase a celý rod
20.12. neděle 8.30 h - za Miroslava Masára  a celý živý a † rod
     
21.12. pondělí za † rodiče Knotkovy, živé a † příbuzné a duše v očistci
22.12. úterý za † Štefana a Veroniku Zgiborovy a duše v očistci
23.12. středa za † maminku Barboru Čerepovou a živé a † z rodu
24.12. čtvrtek Štědrý den
25.12. pátek I. svátek vánoční
26.12. sobota II. svátek vánoční - sv. Štěpána
27.12. neděle 8.30 h
     
28.12. pondělí za † rodiče Sedláčkovy, syna Jaroslava, rodiče Dvořákovy,  
    syna Pavla, rodinu Říhovu a celý rod
29.12. úterý za živé a † dobrodince
30.12. středa zádušní mše za † Olgu Musilovou
31.12. čtvrtek ke cti Ducha sv. a za Jeho dary pro naši farnost
     

 Každou neděli je mše svatá za farníky.

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla