Mešní intence

SRPEN 2019 

1.8. čtvrtek za uzdravení a Boží pomoc Katce Svobodové
2.8. pátek za živou a † rodinu Mávarovu
3.8. sobota za † rodiny Heroutovy, Skopcovi a duše v očistci
     
5.8. pondělí ke cti P. Marie a ke cti Nejsvětějšího jména Ježíš
6.8. úterý za † rodinu Plochovu a Kolářovu
7.8. středa za Boží požehnání pro manžela
8.8. čtvrtek za † Vladimíra Turka a rodiče
9.8. pátek za poděkování 10ti let kněžské služby P. Jana Hambergera
10.8. sobota za živé a † rodiny Vegerovy, Maškovy, Strnadovy, Chamrovy
    a Kulhánkovy
     
12.8. pondělí za živé a † obyvatele Horek
13.8. úterý za Boží požehnání, vedení Duchem svatým a za ochranu
    P. Marie pro P. Jana
14.8. středa za † tatínka, maminku a bratra Viandante a za † tchána Janatu
15.8. čtvrtek Ke cti P. Marie
16.8. pátek za † Marii Kaliankovou a Karla Bigase
17.8. sobota za živé a † dobrodince tohoto poutního místa
     
19.8. pondělí za Františka Veselého, jeho rodiče, sestru a celý rod
20.8. úterý za dvě rodiny Rosických, rodinu Soukupovu a za Otakara Lambla
21.8. středa za Boží vedení, zdraví a sílu pro kněžskou službu pro P. Jana
22.8. čtvrtek za † rodiče Knotkovy, živé a † příbuzné a duše v očistci
23.8. pátek za rodiče Dvořákovy, syna Pavla, rodiče Sedláčkovy, syna Jaroslava
    celý rod a rodinu Říhovu
24.8. sobota za živé a † členy rodin Pecherových, Čunderlíkových, příbuzné, známé,
    za lékaře a zdravotníky a za duše v očistci
     
26.8. pondělí na úmysl dárce
27.8. úterý za uzdravení rodových kořenů a za Josefa a Marii
28.8. středa za dceru Zuzanu a její rod
29.8. čtvrtek za vnuka Jiřího a syna Romana Jiříčkovy
30.8. pátek za † Teresii Trojákovou a Marii Kaliánkovou
31.8. sobota zádušní mše za † Libuši Komzákovou

Každou neděli je mše svatá za farníky.

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla