Mešní intence

ŘÍJEN 2021

  1.10. pátek za živé a † členy rodiny Záveských, Mikešových, Vlkových
    a Pekárkových
  2.10. sobota za † rodiče Knotkovy, živé a † příbuzné a duše v očistci
  3.10. neděle 8.30 h - za Václava Plesara - zádušní
     
  4.10. pondělí za Františka Veselého a duše v očistci
  5.10. úterý za Jana Smyčku a rodinu Smyčkovu
  6.10. středa za Luisičku Klímovou, celou živou a † rodinu a duše v očistci
  7.10. čtvrtek za † Karla Bigase a celý rod
  8.10. pátek za Leu Helebrantovou, rodiče a duše v očistci
  9.10. sobota za živou a † rodinu Pecherovu, Čunderlíkovu, živé a † příbuzné
    a známé, lékaře, zdravotníky, za duše v očistci a za celý svět
10.10. neděle 8.30 h - za Helenu a Bohuslava Lánovy
     
11.10. pondělí za † Ladislava Šotka, manželku Annu a příbuzné
12.10. úterý na úmysl dárce
13.10. středa za rod. Mládkovu, Šůnovu, Švecovu, Šedivých, Vopičkovu,
    Vítovu a duše v očistci
14.10. čtvrtek za † rodinu Bartáčkovu a Jaroslava a Evu Součkovy
15.10. pátek za živou a † rodinu Haraštovu a Sekalovu
16.10. sobota za Ladislava Podlahu, jeho sestru Marii, rodinu Černých, 
    Němcovu a Pazderkovu
17.10. neděle 8.30 h - za † Václava Kunce a manželku Marii
     
18.10. pondělí za † Františka a Marii Kalafutovy
19.10. úterý za † manžela, rodiče, sourozence a Boží požehnání pro děti
    a jejich rodiče
20.10. středa ke cti sv. Josefa
21.10. čtvrtek na úmysly dárce a za Evropu
22.10. pátek za † Zdenu a Františka Zemků, rodinu Zemků a Králů
23.10.  sobota za živé a † dobrodince
24.10.  neděle 8.30 h - za † Janu a Karla Navrátilovy
     
25.10.  pondělí za † rodiče Hejdovy, dceru a syna a za duše v očistci
26.10. úterý za rodiče Samcovy a celý rod
27.10. středa za † Vlastu Krátoškovou, manžela a syna Jana
28.10. čtvrtek za † Stanislava Rytíře, jeho rodiče a rodiče Vrbovy -
29.10.  pátek za rodiny Podlahovy, Rachačovy, Sládkovy a Sedláčkovy
30.10. sobota Hubertská - za myslivce, lesníky a jejich rodiny
31.10. neděle 8.30 h - za Josefa a Annu Švejdovy, celý rod Švejdů a Zemanů

Každou neděli je mše svatá za farníky.

Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla