Mešní intence

ČERVENEC 2021

 1.7. čtvrtek na úmysl dárce
 2.7. pátek za † Antonína Ciganka zádušní
 3.7. sobota zádušní mše sv. za Karla Javůrka
 4.7. neděle 8.30 h - za † Libora Podzimka a živou rodinu
     
 5.7. pondělí 17 h stát. svátek - za celý rod, celou farnost, národ a mír
 6.7. úterý za † Mariku Sovovou
 7.7. středa za † Ludmilu Šimákovou, živou a † rodinu Šimákovu a Vachovu
 8.7. čtvrtek za uzdravení dcery
 9.7. pátek za † Marii Balounovou, Slávku Víškovou a rodinu Havlíkovou
 10.7. sobota za † Karla Bigase, sestru Veroniku a matku Annu
 11.7. neděle 8.30 h - za † Janu Hotmarovou a celou rodinu
     
 12.7. pondělí za † z rodiny Podlahovy, Rachačovy, Sládkovy a Sedláčkovy
 13.7. úterý za † rodiče Knotkovy, živé a † příbuzné a duše v očistci 
 14.7. středa za rodinu Zadražilovu a Touskovu
 15.7. čtvrtek za dar živej viery pre Adriánu, Franka a Frederiku
 16.7. pátek ke cti Ducha sv. a za Jeho dary pro naši farnost
 17.7. sobota za † Věru Veselou, roz. Truhlářovou, Lubomíra Vejdovce 
    a Václava Říhu
 18.7. neděle 8.30 h - za živé a † obyvatele Horek
     
 19.7. pondělí za † rodiče Benešovy, dceru Lidku, syna Petra, 
    Věru Strnadovou a celý rod
 20.7. úterý za Stanislava a Růženu Samohejlovy, rodinu Soukupovu
    a Samohejlovu
 21.7. středa za Zuzku a Petra
 22.7. čtvrtek za rodinu Knotkovu a celý rod
 23.7. pátek za Jaroslava a Anastázii Poměšilovy
 24.7. sobota za živé a † dobrodince
 25.7. neděle 8.30 h - za † Annu a Františka Novákovy a celý živý a † rod
     
 26.7. pondělí za † rodiče Dvořákovy, syna Pavla, rodiče Sedláčkovy
    syna Jaroslava, rodinu Říhovu a celý rod
 27.7. úterý za rodiče Musilovy, dva syny a rod. Bartošovu
 28.7. středa za uzdravení paní Daňkové
 29.7. čtvrtek za živý a † rod Chvalových, Bernardových a Karasových 
 30.7. pátek za celý rod, farnost, národ a za mír
 31.7. sobota zádušní mše za † Helenu Uhrovou

 

Každou neděli je mše svatá za farníky.

Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla