Mešní intence

ČERVENEC 2020

 1.7. středa za Ing. Josefa Skopce a zemřelé rodiny Skopcovy, Heroutovy
    a Frailovy
 2.7. čtvrtek za † Karla Bigase, sestru Veroniku a matku Annu
 3.7. pátek za † Josefa a Ludmilu Lišků, rodiny  Lisů a Kozáků
 4.7. sobota za živé i † rodiny Pecherových a Čunderlíkových, živé i †  příbuzné
    a známé, za lékaře a duše v očistci
 5.7. neděle 8.30 h - za Vlastu Formanovou a celý rod
     
 6.7. pondělí za † Mariku Sovovou
 7.7. úterý za pevné zdraví a ochranu P. Marie a vlídné zacházení
    pro syna Tomáše
 8.7. středa za Libora Podzimka
 9.7. čtvrtek za Annu Vorlovou a jejího syna Vladimíra
 10.7. pátek za † manžela a rodinu Vojtovu
 11.7. sobota za Ladislava Srba, jeho rodiče a babičku Annu Melkovou
 12.7. neděle 8.30 h - za † Karla Bartoše, celý rod a rodinu Musilovu
     
13.7. pondělí za † rodiče Knotkovy, živé a † příbuzné a duše v očistci 
14.7. úterý za rodinu Zadražilovu a celý rod
15.7. středa za † z rodiny Veselských, Kolářovy a Zachařovy
16.7. čtvrtek za † Jiřího Lutovského, Marii Lejskovou, Lenku Strakatou
17.7. pátek za † Karla Bigase, sestru Veroniku a matku Annu
18.7. sobota rezerva na zádušní mši
19.7. neděle 8.30 h - za † rodiče Svobodovy, syna Antonína, rodiče Maškovy
    a dceru Marii
     
20.7. pondělí za živé a † rodiny Vegerovy, Chamrovy, Strivarovy,
    Kulhánkovy a duše v očistci
21.7. úterý ke cti sv. Judy Tadeáše
22.7. středa za † Annu Balounovou a dceru Hanu a členy rodiny
23.7. čtvrtek za † rodiče Dvořákovy, syna Pavla, rodiče Sedláčkovy
    syna Jaroslava, celý rod a rodinu Říhovu
24.7. pátek za živé a † z rodu Chvalových, Bernardových, Karasových
25.7. sobota za živé a † dobrodince
26.7. neděle 8.30 h - za † Františka a Annu Novákovy a celý živý a 
    zemřelý rod
     
27.7. pondělí za Jaroslava a Anastázii Potměšilovy
28.7. úterý za rodinu Novákovu a † členy rodiny Chmelovy
29.7. středa za duše v očistci a obrácení hříšníků
30.7. čtvrtek za rodiče Vachovy, rodiče Petráňkovy a syna Jarku
31.7. pátek ke cti sv. Judy Tadeáše

 

Každou neděli je mše svatá za farníky.

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla