Mešní intence

ZÁŘÍ 2020

  1.9. úterý za † i živé členy rodiny Záveských a Mikešovy
2.9. středa za † Antonína Prokopa a celý rod
  3.9. čtvrtek za † Marii Chyškovou, manžela, syna a snachu
  4.9. pátek za † Karla Bigase, Marii a Josefa Kaliankovy
  5.9. sobota za † Marii Rozsochovou, rodinu Rozsochovu a
    rodinu Podlahovu
  6.9. neděle 8.30 h - za † Helenu Benešovou a rodiny Benešovu
    a Mikyškovu
     
  7.9. pondělí za živé a † rodiny Vegerovy   
  8.9. úterý za † Jarmilu Kotaškovou a celou rodinu
9.9. středa za † Růženu Pecháčkovou, Karla Dvořáka a duše v očistci
10.9. čtvrtek za Dalibora a jeho rodinu, rodinu Stiborovu, Holubovu, za p. Maňasovou,
     † p. Kaňkovou, p. Černou a za všechny jejich pozůstalé
     
11.9. pátek za † Otakara Prchlého a celý rod
12.9. sobota za † Jiřího a Romana Jiříčkovy, rodinu Jiříčkovu a Skluzáčkovou
13.9. neděle 8.30 h - za † Jaroslava Kubíčka, oboje rodiče a duše v očistci
     
14.9. pondělí ke cti Ducha sv. a za Jeho dary pro naši farnost
15.9. úterý za † rodiče Dvořákovy, syna Pavla, rodiče Sedláčkovy,
    syna Jaroslava a rodinu Rybovu a celý rod
16.9. středa za † rodiče Knotkovy, živé a † příbuzné a duše v očistci
17.9. čtvrtek za † rodiče Hejdovy, dceru, syna a celou živou rodinu
18.9. pátek za † Zdeňku Coufalovou
19.9. sobota zádušní mše sv. za Jarmilu Míkovou
20.9. neděle 8.30 h - za † Blanku Balounovou a pomoc pro syna Tomáše
     
21.9. pondělí za † Vladimíra Říhu, Annu a Františka Novotných a 
    Jiřinu a Františka Bártovy
22.9. úterý  za † Františka Boháče, manželku Marii, jejich syna
    Františka a celý rod Boháčů a Hervíků
23.9. středa za rodinu Mikotovu, za všechny zemřelé z rodu Mikotů,
    z rodu Greplů, za kmotřence Veroniku a Dalibora,
    za Janu Novákovou a celou její rodinu 
24.9. čtvrtek za živé a † dobrodince
25.9. pátek za živou i † rodinu Šimákovu a Sónakovu
26.9. sobota za Jaroslavu a Rudolfa Kopřivovy a rod. Habartovu
27.9.  neděle 8.30 h - za  † Annu Musilovou a celý rod a rodinu Bartošovu
     
28.9.  pondělí mše v 17 h. st. svátek, za živé a † obyvatele Horek
29.9.  úterý za Václava a Annu Zemanovy, syna Karla, rodinu Veselých,
    Vojtovu a Voráčkovu
30.9. středa za † manžela a † rodiny Knotkovy a Mičanovy a duše v očistci

 

Každou neděli je mše svatá za farníky.

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla