Farní zpravodaj

Prosinec 2017
 • Adventní balíčky
 • Příprava na biřmování
 • Bohoslužby, živý betlém, koncerty v adventu a o vánocích
Listopad 2017
 • Kam putují dary Misijní neděle?
 • Pěší pouť na Svatou Horu
 • Dušičky
Září 2017
 • Celodiecézní pouť - program
 • Jubileum Fatimy na Klokotech - pozvánka 
 • Ohlédnutí za hlavní poutí a táborem
Srpen 2017
 • Oznámení a pozvání
 • Program hlavní poutě
 • Měsíční přehled všech plánovaných událostí
Červenec 2017
 • Setkání manželů
 • Žehnání motorek
 • Kniha "Náš kardinál"
Červen 2017
 • Křesťan jako Boží kůl v plotě
 • Exercicie všedního dne
 • Noc kostelů-program
  1 ... 4  5  6  7
Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla