Boží tělo

3. 6. 2018

Svátek Těla a Krve Páně.

Svátek Těla a Krve Páně – dříve se říkalo Boží Tělo  -  se dá říci, uzavírá období významných svátků a slavností od Svatého týdne až k tomuto dnu. 

Tento eucharistický svátek má dlouholetou historii a býval vždy velkou slavností. I dnes je např. dnem pracovního volna u našich sousedů na Slovensku, v Německu a Rakousku.

Venkovní liturgické průvody, tj. vzkříšení na Bílou sobotu a Boží Tělo, se konaly až do roku 1951. Tak tomu bývalo i u nás na Klokotech. Na vzkříšení šel průvod na Bílou sobotu v 16 hod. a na oslavu Božího Těla šel průvod v neděli odpoledne v 15 hod. vždy po svátku „Božího Těla“ se zastávkami u čtyř, krásně vyzdobených oltářů květinami a břízami. Průvod šel z kostela až k „Velké hospodě“ a měl vždy slavnostní atmosféru a velkou návštěvnost. Kněz nesl monstranci pod nebesy, vedle šel jáhen a podjáhen. Šest mužů neslo kolem nebes fakule, dále šli ministranti, drůžičky, chrámový sbor, řádové sestry a ostatní věřící. Od roku 1952 státní správa venkovní průvody zakázala, průvody se mohly konat jen v ambitech.

A tak zase po 66 letech bylo letos možno u nás na Klokotech vidět nesenou monstranci s Velebnou svátostí pod baIdachýnem – nebesy, které nesly čtyři muži. Průvod vyšel k venkovnímu oltáři, který se používá o hlavní srpnové pouti a zpět do kostela.

Děkujme Bohu a važme si toho, že i my dnes máme možnost svobodně slavit naše křesťanské svátky a s radostí se jich aktivně zúčastňujme. L. Š.

Fotogalerie ZDE. 
Klokoty, Autor: Michal Kramář

 

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla