Svátost biřmování, Klokoty - kostel Nanebevzetí Panny Marie

17. 6. 2018

Po roční přípravě s otcem Martinem Sedloňem se přiblížil náš den D. V neděli 17.6. nás 7 biřmovanců s napětím očekávalo příjezd českobudějovického biskupa Monsignora Vlastimila Kročila. Klokotská farnost se důkladně chystala na tuto krásnou slavnost, za což všem velmi děkujeme.

Nedělní mše svatá byla hlubokým prožitkem nejen pro nás biřmované, naše rodiny a blízké, ale i pro všechny přítomné. Před udělením svátosti nám pan biskup připomněl 7 hlavních darů Ducha svatého a zároveň zdůraznil nutnost o tyto dary dbát. Tak jako se pravidelně sprchujeme a dbáme o čistotu těla, neměli bychom zapomínat ani na očistu duše, abychom nepáchli hříchem, ale voněli Duchem.

Já osobně nejsem z tradiční praktikující křesťanské rodiny, na cestě k biřmování mě tedy čekaly různé překážky, ale jsem vděčná za vše a těším se na další putování  s Duchem svatým. Bohu díky!                M. H.

Fotogalerie ZDE. 

 

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla