Hlavní pouť k Panně Marii Klokotské - sobota

18. 8. 2018

18. 8. 2018 -10 h hlavní mše svatá, celebrant Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský

Letošní velká klokotská pouť k Nanebevzaté Panně Marii klokotské začala už bohoslužbou ze svátku Panny Marie Nanebevzaté ve středu 15. srpna. Mši svatou v 17 hod sloužil P. Martin Sedloň OMI z klokotské komunity OMI.

Ve čtvrtek 16. srpna v 19 hod se konal varhanní koncert v klokotském kostele. Na varhany hrál místní varhaník pan Ladislav Šotek a zpívala paní Jana Wilkes.

V pátek 17. srpna mše svatá v 17 hod byla sloužena  z vigilie svátku Panny Marie, mši svatou sloužil P. ing Jan Kulhánek, farní vikář z farnosti Sušice.

Hlavním dnem velké klokotské pouti byla sobota 18. srpna 2018.

První mši svatou sloužil ráno v 8 hod P. Vojtěch Blažek, letošní novokněz českobudějovické diecéze a farní vikář u českobudějovické katedrály. Po mši svaté uděloval novokněžské požehnání.

Hlavní mše svatá v 10 hod byla sloužena u venkovního oltáře na podiu. Hlavním celebrantem byl plzeňský biskup Msgre Tomáš Holub a spolu s ním koncelebrovalo sedm kněží.

Odpoledne ve 14 hod se v kostele konala debata s panem biskupem Holubem a v 15 hod se pan biskup pomodlil s věřícími zpívané klokotské hodinky zakončené svátostným požehnáním.

Večerní mši svatou sloužil v 17 hod klokotský farní vikář P. Mariucz Piwowarzczyk OMI.
L. Š.

 

 

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla