Misijní pouť Klokoty

1. 6. 2019

Příležitost k setkání. Tím měla a chtěla být oslava Dne Papežského misijního díla dětí na Klokotech. Přítomní si mohli vychutnat divadlo Víti Marčíka ml. Eliščiny pohádky, při kterém se Víťa i na chvíli proměnil v rockera, žabák nebyl proměněn polibkem přítomné maminky v krásného prince, červený drak nakonec princezně pomohl k osvobození jejího milého a vůbec všechno dobře dopadlo. Jak to v pohádkách má být.

Okolí klokotského kláštera se díky pěknému počasí poté proměnilo v místo krmení hladových mláďat, mohli jste si vyrobit míč, s jakým si hrají děti například v Keni, zkusit si nebezpečně zajezdit na longboardu nebo koloběžce v klerice (jak to asi má pan farář někde v buši), i si jen tak odpočinout na dece a nechat si pomalovat obličej, potěšit se výrobky na Misijním jarmarku nebo si vyrobit náramkový růženec.

Hostem celého odpoledne byl kazatel mše svaté P. Petr Dombek, omi, který spolu s místním otcem Jiřím celým odpolednem procházel, zastavoval se spolu s poutníky i hojným počtem místních rodin a oba tak pomohli dotvořit ze společného odpoledne místo setkání. Tak jak poté zdůraznil při závěrečné mši, jejíž čtení k tématu společenství a vytváření společenství vybízela. Nebudeme důvěryhodnými svědky, pokud nebudeme společenstvím…

My přítomní jsme společný čas tak prožili. Díky.

Fotogalerie ZDE:

2. Misijní běh, tentokrát pro Ugandu

„Udělejte pořádnou trasu, tohle bylo krátké.“ Zaznělo při loňském prvním ročníku Misijního běhu. V letošním roce si tedy mohli účastníci benefičního běžeckého závodu užít krásné okolí Klokotského kláštera plnými doušky. Téměř 4 km dlouhá trasa vedla k řece Lužnici, okolo kaple zjevení Panny Marie a zpět.

K překvapení organizátorů se na start trasy postavili s odhodláním vedle dětí také maminky od rodin, které „moc netrénovaly“, tatínkové, i běžci, kteří přijeli z okolí či speciálně ze Šumavy. Podle toho také vypadal konečný stav časů, které se pohybovaly v rozmezí od 14 min po téměř hodinovou procházku, styl zdolání trasy byl totiž volný.

Je nutné zmínit technickou podporu celého běhu, kterou poskytl skautský oddíl Širokko, a bez nějž by se někteří ze závodníků ještě dnes možná potulovali v lužnických lesích. Těšíme se na další společný ročník.

Svým dobrovolným vstupným a námahou účastníci podpořili chod dětského domova Bambini house na severu Ugandy. Zde Papežská misijní díla pomáhají sestře Demmy pokrýt částečně náklady na jídlo a lékařskou péči pro děti, které doslova sbírá na ulicích a v buši. Děkujeme všem za výslednou částku 8000 korun!

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla