Hlavní pouť k Panně Marii Klokotské

17. 8. 2019

Ohlédnutí za klokotskou poutí… 

Je čtvrtek 15. srpna 2019 -  otec Martin Sedloň svým slovem povzbuzuje nás věřící při mši sv. a uděluje požehnání na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté. V tento den velkého křesťanského svátku zazní i několik písní „Ave Maria“ od různých skladatelů v podání Jany Wilkes a Ladislava Šotka na varhanním koncertu.

V pátek ve farnosti finišují přípravy na velkou klokotskou pouť, včetně přípravy ministrantů -  pod vedením sekretáře českobudějovického biskupa otce Davida Mikluše.

Nastává sobotní dopoledne. Poutníci přicházejíí uctít tento velký mariánský svátek.  Průvod kněží v čele s českobudějovickým biskupem Vlastimilem Kročilem prochází mezi lidem a biskup Vlastimil k nám všem promlouvá z pódia pod širým nebem. Počasí tomuto slavnému dni přeje, a tak spousta věřících zůstává v areálu klokotského kláštera i na besedu s biskupem Vlastimilem, na Klokotské hodinky a někteří zůstávají i na večerní mši.

Ti, kteří se nemohli sobotní poutě zúčastnit, přicházejí na nedělní slavnostní mši svatou spolu s těmi, které Klokotská Panna Maria přivedla na toto poutní místo i v sobotu, a některé dokonce i předchozí dny. Celý tento čas byl zaměřen právě na oslavu Panny Marie Nanebevzaté.  A tak nám všem, kteří jsme se poutních dnů zúčastnili, ale i těm, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohli přijít, uděluje na závěr požehnání opat strahovského kláštera p. Daniel Petr Janáček.  

Nezapomínejme se v modlitbách obracet na Pannu Marii. Její mocná přímluva u jejího syna má obrovskou moc! Važme si, že jsme od Boha dostali ten největší dar, a tím je víra. Ta nám totiž dodává sílu, naději a lásku do našich každodenních dnů. V.Š.

Fotogalerie ZDE:

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla