Oblátská pomoc Ukrajině

2. 1. 2024

Na Ukrajině v současnosti působí naši spolubratři misionáři obláti na 11 místech. Některé naše komunity a nám svěřené farnosti se nyní ocitly přímo uprostřed válečných bojů, jde především o domy v Černihivu, Poltavě, Tyvrivu... I tam ale samozřejmě zůstáváme i nadále přítomni spolu s našimi lidmi. Život se v našich farnostech často přesunul do podzemí komunit nebo kostelů. Spolubratři se dál snaží své farníky podporovat, slavit spolu s nimi svátosti, být jim nablízku...
Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla