Postní výzva Ukrajina

18. 3. 2024

Postní výzva Ukrajina.

Přemýšlíte, jak prožít smysluplně prožít půst? Můžeme společně pomoci Ukrajině.

Jako misionáři obláti působíme v sedmi farnostech po celé Ukrajině. Naše služba spočívá nejen v duchovní, ale i morální a materiální podpoře těch, kteří žijí v blízkosti našich kostelů. V Tyvrivu jsme zatím poskytli útočiště stovkám uprchlíků, některým na pár dní, jiným na pár měsíců. Provozujeme zde bezplatnou lékařskou ambulanci. V dalších našich farnostech v Kyjevě, Obuchovu, Černigově a Rokytném pomáháme tím, že rozdáváme teplé jídlo, oblečení a léky. Například v Obuchově a Kyjevě jsme už rozdali tisíce večeří a bochníků chleba upečených v našem řeholním domě. Lidé na nejrůznějších místech dostali boty, léky, oblečení a první pomoc.

Naši vojenští kaplani, kteří už jsou v tuto chvíli čtyři, pravidelně vyjíždějí spolu s dalšími nebo s dobrovolníky na frontu do okupovaných oblastí Charkova a Doněcka. Nejen s duchovní posilou, jejich auta jsou pravidelně naplněná praktickou pomocí vojákům i lidem. Nechybí kanystry s pohonnými hmotami, brikety na topení, generátory, svíčky, karimatky, deky, teplé oblečení, trvanlivé jídlo. Pohřbíváme.

Zvláštní radostí, kterou bychom chtěli zmínit, byla vánoční koleda, ke které nás vyzvali naši dobrovolníci. Ještě po celý leden a únor vyjíždíme s radostnou zprávou o přítomnosti Božího dítěte mezi námi potěšit vojáky, opuštěné a rodiny s dětmi. Zpíváme, žehnáme, necháváme sošku Božího dítěte pochovat děti a babičky, rozdáváme darované dary praktické i ty pro dětský úsměv. Přivážíme jim důkaz, že v této válce nejsou sami. I díky vám!

Naše pomoc je možná jen díky vaší podpoře a oběti! Ze srdce za vaše finanční prostředky děkujeme a prosíme vás, abyste ani nadále nezůstávali lhostejní k našim lidem vyčerpaným a zbídačeným ruskou agresí.

Vaše pomoc putuje na Ukrajinu skrze Oblátské misijní dílo.

Číslo účtu OMD: 244 816 241/0300 VS 690 nebo heslo Ukrajina

 

 

 

 

Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla