Pošli to dál - Festival víry na Klokotech 2019

11. 05 - 19. 05. 2019 | Tábor-Klokoty

Od 11. do 19. května 2019 proběhne v oblátské farnosti v Táboře – Klokotech festival víry „Pošli to dál!“ Misionáři obláti se svými spolupracovníky z farnosti a také asociovanými laiky tak navazují na tradici lidových misií, která stála u zrodu misijní kongregace OMI. Hlavním nosným sloupem festivalu bude kurz víry, který poběží každý večer a bude zájemce o křesťanství seznamovat se základy víry a snažit se hledat odpovědi na otázky dnešního člověka. Festival bude ohraničen dvěma večery chválové modlitby a pásma svědectví, Božího slova a setkání Light4You. Misionáři nebudou pouze hostiteli, ale budou se také vydávat za lidmi domů, do nemocnic, domů pro seniory, na ulice a náměstí. Těšte se spolu s námi a neváhejte přijít.

Témata Kurzu víry:

Jde v životě o víc? (pondělí 13. května)

Kdo je Ježíš a proč zemřel? (úterý 14. května) 

Co je Boží slovo a proč a jak číst Bibli? (středa 15. května)

Co je modlitba a jak nás Bůh v životě vede? (čtvrtek 16. května)

Proč předávat víru a co je církev? (pátek 17. května)

Kdo je Duch svatý, co dělá a jak být Duchem svatým naplněni? (sobota 18. května)


Plakát "Pošli to dál" ve formátu PDF ke stažení ZDE.
Leták na "Kurz víry" ve formátu PDF ke stažení ZDE.
Letáček na "Kurz víry, Light4You..." ve formátu PDF ke stažení ZDE.
Leták na "pouť ke sv. Evženovi de Mazenod" ve formátu PDF ke stažení ZDE.
Vizitka "Light4You special" ve formátu PDF ke stažení ZDE.

Na festival víry - Pošli to dál můžete přispět i finančně, osobně nebo na účet u České spořitelny 4634722329/0800 VS 0511.

Svatý stolec
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla