Sbírka na nový liturgický mobiliář

01. 07 - 31. 12. 2023 | Tábor-Klokoty

Důvodů pro změnu a vznik nového oltář a s tím související obměnu liturgického mobiliáře je více. Klokoty jsou významné poutní místo a je důležité, aby se o něj pečovalo a jeho obraz a odkaz se dále rozvíjel. Stejně jako živý a aktivní farní život je důležitá péče
o odkaz nanebevzetí Panny Marie klokotské a péče o chrám tomu zasvěcený. 

Současný oltář, obětní stůl, byl do liturgického prostoru doplněn po druhém vatikánském koncilu, který zasedal v letech 1962-1965.

Jedná se o dřevotřískový oltář, který svým pojetím a gotizujícími tvary, nezapadá do barokního interiéru kostela.

Tento fakt byl potvrzen v zamítnuté žádosti v roce 2018 o udělení zvláštního čestného titulu Basilica minor, který je udělován významným poutním místům samotným papežem. 

V odpovědi bylo doporučeno, aby se liturgický mobiliář upravil do adekvátní podoby v souladu s pojetím interiéru kostela. Proto byla v roce 2019 uspořádána soutěž o návrh nového liturgického mobiliáře. 

Odhadovaná cena včetně stavebních úprav  - cca 2,8 - 3 mil. Kč 

Jsme si vědomi, že se jedná o velký počin, který potřebuje velkou podporu. Budeme rádi za jakýkoliv příspěvek a vaší podporu. Zároveň sháníme další možnosti spolufinancování a dotace, které se však neobejdou bez naší spoluúčasti.

 Rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru. 

Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty

Kontakt: tel. 381 232 584, rkf.tabor-klokoty@dicb.cz

číslo bankovního účtu: 5810852339/0800

(k tomuto účelu byl zřízený speciální vyhrazený účet)

Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla