Hlavní pouť

11. 8. Varhanní koncert (Ladislav Šotek - varhany a Jana Wilkes - zpěv)

13. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - hlavní pouť na Klokotech

  • 8.00 mše svatá - P. Petr Dombek, OMI (moderátor společné duchovní správy Dolní Bělá)
  • 10.00 Hlavní mše – Mons. ThLic. David Henzl, generální vikář českobudějovické diecéze
  • 15.00 Klokotské hodinky se svátostným požehnáním
  • 17.00 mše svatá - P. Karl Zaiser, OMI (misionář z Rakouska)

14. 8. Nedělní mše svatá  

      10.00 - br. Jakub František Sadílek OFM, provinční mistr františkánů
      15.00 Klokotské hodinky se svátostným požehnáním

Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla